Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Prírodná pamiatka Zrubárka

Prírodná pamiatka ZrubárkaV jablonickej časti Malých Karpát sa môžeme stretnúť aj s povrchovým krasom v podobe závrtov a krasových jám. Podzemný kras predstavujú menšie diery a vyvieračky. Typickou vyvieračkou je prameň v údolí medzi vodnou nádržou a lomom, ktorá bola vyhlásená za prírodnú pamiatku pod menom Zrubárka. Vyvieračka patrí v pohorí k posledným, ktoré sa zachovali v prirodzenom stave. Voda z nej prameniaca stačí po celý rok zásobovať vodnú nádrž. Súčasťou tohto chráneného územia je i komplex slatinnej jelšiny a mokrých lúk o výmere 3 ha. Ďalšie výdatné zdroje tohto typu boli zachytené pre zásobovanie pitnou vodou. V oblasti Jablonice patria krasové pramene k najvýdatnejším v Malých Karpatoch.