Obec Jablonica
Jablonica

PSU Jablonica

PSU Jablonica

Mailový kontakt: jablonicapsu@gmail.com

ROK 2021

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 10. 2021 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia: o 13:30 hod.
začiatok valného zhromaždenia: o 14:00 hod.
Pozvánka s programom (473.77 kB)

OZNAM
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica Vám oznamujeme, že v piatok 04. 06. 2021 a 11. 06. 2021 o 16:00 hodine, budeme všetkým členom Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica, vyplácať nájomné za rok 2019 a 2020. Výplaty nájmu sa uskutočnia v malej zasadačke KD obce Jablonica. 

ROK 2019

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 11. 05. 2019
Zápisnica

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 05. 2019 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia: o 13:30 hod.
začiatok valného zhromaždenia: o 14:00 hod.
Pozvánka s programom

ROK 2018

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 16. 06. 2018
Zápisnica

ROK 2017

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 03. 06. 2017
Zápisnica

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 03. 06. 2017 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia:   o 13:00 hod.
začiatok valného zhromaždenia:   o 14:00 hod.

Pozvánka s programom

Ak sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete sa dať zastúpiť inou osobou na základe plnomocenstva. Táto osoba sa na rokovaní valného zhromaždenia musí preukázať vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.
Splnomocnenie

 

ROK 2016

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 14. 05. 2016
zápisnica 1
zápisnica 2zápisnica 3zápisnica 4

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 05. 2016 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia:   o 13:00 hod.
začiatok valného zhromaždenia:   o 14:00 hod.

Pozvánka s programom

Ak sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete sa dať zastúpiť inou osobou na základe plnomocenstva. Táto osoba sa na rokovaní valného zhromaždenia musí preukázať vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.
Splnomocnenie
 

ROK 2015

OZNAM

Oznamujeme všetkým vlastníkom podielov Pozemkového spoločenstva urbárnikov  obce Jablonica, že vyplácanie podielov v hotovosti za rok 2014 sa bude konať

v dňoch 18. 09. 2015 a 02. 10. 2015 od 16.00 hod v malej zasadačke KD v Jablonici.

Na vyplatenie podielov bezhotovostným prevodom na účet v peňažnom ústave, je možnosť zaslať žiadosť s uvedením čísla účtu a kontaktnými údajmi vlastníka podielu na mailovú adresu jablonicapsu@gmail.com.

Výbor PSU obce Jablonica

Súhrnná správa o činnosti PSU 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia PSU 2015

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. 06. 2015, t. j. v sobotu v DK Jablonica. Pozvánka s programom

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Jablonica
Stanovy pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica
Zmluva o pozemkovom spoločenstve PSU Jablonica
1. Čiastková schôdza - notárska zápisnica
2. Čiastková schôdza - notárska zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia 1. čiastkovej schôdze Valného zhromaždenia PSU obce Jablonica