Menu
Obec Jablonica
Jablonica

PSU Jablonica

PSU Jablonica

Mailový kontakt: jablonicapsu@gmail.com

ROK 2024

POZVÁNKA
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica Vám oznamuje, že dňa 25. 05 .2024 o 13.00 hodine sa koná Valné zhromaždenie PSU obce Jablonica v klube dôchodcov.

ROK 2023

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 03. 06. 2023
ZÁPISNICA (2.06 MB)

POZVÁNKA
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica oznamuje všetkým svojim členom, že v sobotu dňa 03. 06. 2023 o 13.30 hodine v sále KD Jablonica sa koná Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica. Prezentácia je o 13.00 hodine.

OZNAM
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica oznamuje všetkým členom Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica, že vyplácanie podielov v hotovosti za rok 2021 a 2022 sa bude konať v dňoch 5. 5. 2023 (piatok) a 12. 5. 2023 (piatok) od 16.00 hod do 18.00 hod v malej zasadačke KD v Jablonici.

ROK 2022

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 21. 05. 2022
ZÁPISNICA

POZVÁNKA
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica oznamuje všetkým členom, že dňa 21. 05. 2022 o 13.00 hodine v sále Kultúrneho domu sa koná Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica.
Tešíme sa na Vašu účasť.

ROK 2021

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 10. 2021 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia: o 13:30 hod.
začiatok valného zhromaždenia: o 14:00 hod.
Pozvánka s programom (473.77 kB)

OZNAM
Výbor Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica Vám oznamujeme, že v piatok 04. 06. 2021 a 11. 06. 2021 o 16:00 hodine, budeme všetkým členom Pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica, vyplácať nájomné za rok 2019 a 2020. Výplaty nájmu sa uskutočnia v malej zasadačke KD obce Jablonica. 

ROK 2019

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 11. 05. 2019
Zápisnica

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 11. 05. 2019 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia: o 13:30 hod.
začiatok valného zhromaždenia: o 14:00 hod.
Pozvánka s programom

ROK 2018

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 16. 06. 2018
Zápisnica

ROK 2017

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 03. 06. 2017
Zápisnica

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 03. 06. 2017 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia:   o 13:00 hod.
začiatok valného zhromaždenia:   o 14:00 hod.

Pozvánka s programom

Ak sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete sa dať zastúpiť inou osobou na základe plnomocenstva. Táto osoba sa na rokovaní valného zhromaždenia musí preukázať vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.
Splnomocnenie

 

ROK 2016

Zápisnica z valného zhromaždenia PSU Jablonica zo dňa 14. 05. 2016
zápisnica 1
zápisnica 2zápisnica 3zápisnica 4

POZVÁNKA
Výbor pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. 05. 2016 v Kultúrnom dome v Jablonici
prezentácia:   o 13:00 hod.
začiatok valného zhromaždenia:   o 14:00 hod.

Pozvánka s programom

Ak sa valného zhromaždenia nemôžete zúčastniť, môžete sa dať zastúpiť inou osobou na základe plnomocenstva. Táto osoba sa na rokovaní valného zhromaždenia musí preukázať vyplneným a Vami podpísaným splnomocnením.
Splnomocnenie
 

ROK 2015

OZNAM

Oznamujeme všetkým vlastníkom podielov Pozemkového spoločenstva urbárnikov  obce Jablonica, že vyplácanie podielov v hotovosti za rok 2014 sa bude konať

v dňoch 18. 09. 2015 a 02. 10. 2015 od 16.00 hod v malej zasadačke KD v Jablonici.

Na vyplatenie podielov bezhotovostným prevodom na účet v peňažnom ústave, je možnosť zaslať žiadosť s uvedením čísla účtu a kontaktnými údajmi vlastníka podielu na mailovú adresu jablonicapsu@gmail.com.

Výbor PSU obce Jablonica

Súhrnná správa o činnosti PSU 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia PSU 2015

POZVÁNKA

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Jablonica zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 27. 06. 2015, t. j. v sobotu v DK Jablonica. Pozvánka s programom

Pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Jablonica
Stanovy pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Jablonica
Zmluva o pozemkovom spoločenstve PSU Jablonica
1. Čiastková schôdza - notárska zápisnica
2. Čiastková schôdza - notárska zápisnica
Zápisnica zo zasadnutia 1. čiastkovej schôdze Valného zhromaždenia PSU obce Jablonica