Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Rok 2015

V roku 2015 sa členovia KST Jablonica zúčastňovali podujatí, organizovaných v našom regióne - v Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, hlavne tradičných podujatí a akcií IVV (šport pre všetkých). Naši členovia sa zúčastnili zrazu vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici, Celoslovenského letného zrazu vo Veľkom Mederi, plánujeme sa zúčastniť Celoslovenského zrazu cykloturistov v Dolnom Kubíne. KST Jablonica usporiadal 25. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a pripravujeme organizovanie 13. ročník Regionálneho cykloturistického zrazu v Jablonici. Touto činnosťou sa odbor KST Jablonica snaží o pravidelnú a všestrannú celoročnú činnosť a reprezentáciu obce. Pripomeňme si podujatia ktorých sme sa zúčastnili alebo ich organizovali v doterajších mesiacoch tohto roku za uplynulé a aj ďalšie, ktoré plánujeme do konca roka:

Dňa 31. 1. 2015 výstup na Klenovú pri Brezovej, za výborných snehových podmienok, 14. 2. 2015 sme sa zúčastnili na Regionálnom zimnom zraze v Sobotišti a 21. 2. 2015 zimný pochod a výstup na druhý najvyšší vrch Brezovských Karpát Vrátno.

V piatok 20. 2. 2015 sa konala výročná členská schôdza Klubu slovenských turistov Jablonica. Turisti bilancovali činnosť a hospodárenie za rok 2014, schválili plán práce a rozpočet na rok 2015. Na nej sme privítali aj novozvoleného starostu, ktorý sa zoznámil s našou činnosťou a zaželal chuť do ďalšej práce. Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a premietnuté fotografie z turistických podujatí v minulom roku .

Výročná členská schôdza

V sobotu 21. 3. 2015 sme otvorili 100 jarných km pochodom na Dobrú Vodu. Dňa 28. 3. 2015 sa naši členovia zapojili do akcie Čistý chotár, vyčistili sme cestu z obce po Čurajovú dolinu.

Akcia 100 jarných km pokračovala Veľkonočným pochodom k Rehušom, ktorý sa uskutočnil v sobotu 4. apríla 2015. Tam sa okrem pamätníka SNP a pamätnej izby nachádza aj expozícia roľníckej techniky a rozhľadňa s pekným výhľadom. Dňa 1. 5. 2015 sme absolvovali cyklotúru pri príležitosti otvárania Baťovho kanála z prístavu po Skalické rybníky. V piatok 8. mája 2015 sa v Sobotišti 12 turistov z KST Jablonica zúčastnilo 33. ročníka pochodu na 10 km trase spojenej s opekaním, v sobotu 9. mája 2015 v Studienke na 32. ročníku  pochodu 9 našich členov absolvovalo pešiu trasu a trasu na bicykloch.

 V sobotu 24. mája 2015 KST Jablonica v spolupráci s obcou usporiadal jubilejný 25. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát", na ktorom sa zúčastnilo vyše 40 turistov z Jablonice a širokého  okolia, ktorí absolvovali trasy od 15 do 50 km na zrúcaniny hradov Korlátka, Ostrý Kameň a Dobrá Voda ako aj k zrúcanine kláštora Katarínka s expozíciou lesnej železnice. Dňa 20. júna 2015 sa uskutočnil 53. regionálny letný zraz turistov poriadaný z poverenia RR KST Senica Klubom turistov Prietrž. Naši členovia absolvovali spoločnú pešiu túru  cez Paseky a Rehušov a na bicykloch po opekaní ešte cez Bukovec a Deberník. 6. júna sa niekoľkí naši členovia zúčastnili časti pochodu Trnavská stovka. V dňoch 25. – 28. júna sa 48. zrazu vysokohorských turistov KST v Tatranskej Lomnici zúčastnili 4 členovia KST Jablonica.                                         

 V týždni 6.- 12. 7. 2015 sa 16 členná skupina našich turistov zúčastnila 62. Slovenského letného zrazu a 46. stretnutia turistických oddielov mládeže v vo Veľkom Mederi. Toto podujatie bolo podporené aj finančným príspevkom obce na základe predloženého projektu. Na zraze sme absolvovali pešie túry, cyklotúry a fakultatívne výlety okolo vodných mlynov a lužnými lesmi popri Malom aj veľkom Dunaji, na vodné dielo Gabčíkovo a do Maďarska. V horúcom letnom počasí dobre padlo aj kúpanie v termálnych bazénoch aqaparku, ktoré organizátori zabezpečili popoludní bezplatne pre všetkých účastníkov zrazu.

OTVORENIE ZRAZUJabloničania

  V dňoch 18. 7. 2015 pri príležitosti 135. výročia narodenia M. R. Štefánika cyklotúra „Za Štefánikom na Bradlo“ – 21. ročník s programom v spolupráci so Sobotišskými astronómami položenie kytice a pozorovanie slnka a okolia hvezdárskym ďalekohľadom a  1. 8. 2015 pešia túra a cyklotúra na trase Brezová - Bradlo - Košariská v rámci pochodu Brezovská špacírka, ktorú absolvovalo 7 účastníkov z Jablonice.

V ďalšom období do konca tohto roku máme v pláne tiež viacero podujatí. V dňoch 27.- 30. 8. 2015 účasť troch členov na 37. cykloturistickom zraze Dolný Kubín, v sobotu 29. 8. 2015 účasť na 36. ročníku Senickej mašírovky. KST Jablonica z poverenia komisie cykloturistiky pri Regionálnej rade KST Senica a v spolupráci s obcou usporiada 13. ročník Regionálneho zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutoční 4 .-6. 9. 2015. Ďalej budeme organizovať účasť na ostatných regionálnych podujatiach. V dňoch 19. 9. 2015 Po stopách Márie Terézie 21. ročník Holíč – IVV,  3. alebo 10. 10. 2015 pochod Slovácke vinohrady  - okres Hodonín, 17. 10. 2015 pochod Šaštínskymi bormi – Gazárka – Tomky (alebo Považským Inovcom 36. ročník), 21. 11. 2015 Chodníkom V.  Beniaka na Branč - 16. ročník a 31. 12. 2015 výstup na Záruby ako rozlúčku s uplynulým turistickým rokom.

 Touto činnosťou KST Jablonica zabezpečuje aktívne trávenie voľného času občanov, reprezentuje dobré meno našej obce i medzi turistami a ostatnými obyvateľmi regiónu aj Slovenska. Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým, ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne členom KST a výboru. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZKJ za spoluprácu a pomoc poskytnutím kynologického areálu a zariadení pre poriadanie cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie je možné okrem príspevkov členov aj vďaka finančnému príspevku obce na hlavné celoslovenské podujatie, obmedzením účasti na ďalších vrcholových podujatiach, na ktoré  nebol schválený, ako aj príjmom z príspevkov 2 %  daní od dobrovoľných darcov.

   Viac sa o činnosti a histórii KST v Jablonici môžete dozvedieť tiež na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk, kde si tiež môžete vo pozrieť fotografie z uvedených podujatí KST Jablonica.

                                                                                                                Stanislav Hamerlík
predseda OT KST Jablonica