Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Združenia a organizácie

V našej obci pôsobia nasledovné organizácie a združenia:
Dobrovoľný hasičský zbor Jablonica
TJ Tatran Jablonica
Jednota dôchodcov
Poľovnícky zväz
Kynologický klub Barvínek
Zväz záhradkárov
Zväz chovateľov
Kynológia Jablonica
Únia žien Slovenska
Klub slovenských turistov Jablonica
ŠK Jablonica
Klubík Jablonica
PSU Jablonica