Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Fotogaléria 2020

Z činnosti KST Jablonica v roku 2020.

V roku 2020 bola činnosť turistiky ovplyvnená opatreniami proti pandémii Covid 19 a riadila sa možnosťami, ktoré boli týmito podmienkami dané. V  januári sa delegovaní členovia 11.01.2020 v Holíči zúčastnili Valného zhromaždenia  KST  – región Senica, kde bol prijatý aj plán činnosti regiónu na rok 2020. Na jeho základe sa konal aj 21.1.2020 regionálny zimný zraz na Brezovej, v rámci ktorého sa uskutočnil výstup na Klenovú. Dňa 15. 2. 2020 sme absolvovali výstup na vrchol Tŕstie pri Bukovej a 21. 2. 2020 sa konala  výročná členská schôdza, na ktorej sme schválili vlastný plán činnosti.

Ďalšia činnosť v jarnom období bola obmedzená sprísnenými hygienickými opatreniami. Medzi výnimkami boli aj vychádzky do prírody pre skupiny blízkych osôb (napr. rodinní príslušníci z jednej domácnosti), ktoré tiež prispievajú k posilneniu imunity. V mesiacoch marec až máj sa uskutočňovali len individuálne výlety blízkych osôb do M. Karpát, borovicovými lesmi a v bližšom i vzdialenejšom okolí, ktorých sa uskutočnilo viac ako 40. Navštívili sme individuálne miesta, ktoré boli v pláne podujatí na rok 2020, ale aj ďalšie. Pre individuálnych záujemcov o naše podujatie 3. hrady plánované na máj sme poskytli informácie o trasách v okolí, v prípade záujmu odovzdali pamätný list s tým, že sa nemusia vrátiť do miesta štartu. Objavili sme pri výletoch na menej navštevované miesta krásne zákutia prírody pri Rudave, v Bori a M. Karpatoch – napr. Milošovo skalné oko, prírodnú pamiatku Ľahký kameň s jazierkami, pamätné miesta a odpočívadlá s informáciami na náučných chodníkoch a ďalšie. So vzdialenejších výletov spomeniem Podkylavu, Polianku, Haluzickú tiesňavu, Kľak, Javorinu, Lopeník, Adamov, Gazárku, Zámčisko, Košariská, Vrbovce, Kuželov a tiež mnohé iné.

Uvoľnenie v letných mesiacoch sme využili na hromadnú účasť na plánovaných podujatiach. V Studienke sme sa zúčastnili na Letnom regionálnom zraze turistov, ďalej na Brezovskej špacírke, kladenia vencov na Bradle, Senickej mašírovke a pochode Po stopách Márie Terézie v Holíči s návštevou kaplnky pri Kopčanoch, Mikulčíc a Skalických rybníkov. Z celoslovenských podujatí bol zrušený turistický iba zraz v Slovenskom raji, na ktorý už mali naši turisti zabezpečené ubytovanie. Konal sa cyklozraz na Orave, ktorý sa prekryl s našim podujatím a Zraz vysokohorských turistov v Tatranskej Lomnici, v tom termíne sme absolvovali aj výstup bicyklami na Kráľovú hoľu. Začiatkom septembra sme v našej obci zorganizovali Regionálny cyklozraz, ktorý sme spojili odloženým pochodom 3 hrady M. Karpát. Zabezpečili sme hygienické opatrenia (známe ROR), dezinfekciu pri vstupe a na stoloch, posedenie mimo interiéru s predpísaným odstupom stolov. Na trasách sme navštívili Suchánku, Rakovú, Bojkovú, Katarínku, Planinku a Dobrú Vodu. Od októbra po sprísnení opatrení a začiatku testovania sme  do Silvestra znova podnikali len individuálne výlety v malých skupinách do blízkeho okolia.

 Viac sa o uskutočnených aj plánovaných podujatiach a histórii KST môžete dozvedieť tiež na facebooku skupiny KST Jablonica a na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk v rubrike „Združenia a organizácie – Klub slovenských turistov“, kde si tiež môžete pozrieť fotografie z uvedených podujatí KST Jablonica, ako aj Oblastný kalendár na rok 2021 a ďalšie informácie o našej činnosti. Verme že sa vzhľadom na začatú vakcináciu a naše zodpovedné konanie sa situácia časom upraví tak, aby sme sa mohli spoločne stretávať pri pobyte a pohybe v prírode. Radi potom privítame aj ostatných záujemcov a tiež sa môžeme pripojiť k podujatiam pešej aj cyklo-turistiky, ktoré sú v obci poriadané inými organizáciami, často aj s rovnakými cieľmi. Aktuálne podrobnosti o turistických podujatiach treba zistiť u poriadateľa vzhľadom na často sa meniace hygienické opatrenia.