Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Ambulancia klinickej psychológie

Ambulancia klinickej psychológie - AKP Clara 

klinický psychológ: Mgr. Marcela Polakovičová

Kontakt: +421 918 810 423

e-mail: akppolakovicova@gmail.com

Sídlo: Jablonica 733 - zdravotné stredisko

Viac informácií na webovej stránke obce: https://akpclara.webnode.sk/

Poskytujem poradenstvo pre deti, dorast a dospelých

v oblasti:

závislostí - alkohol, drogy, gambling, doliečovanie

narušenej sebahodnoty, sebavedomia, sebapoškodzovania

výchovy a vzdelávania

poruchy učenia a správania

duševného zdravia

motivácie

Krízová intervencia

Psychodiagnostika

Posúdenie psychickej spôsobilosti na držanie a nosenie strelných zbraní a na pracovné pozície SBS