Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Rok 2016

  V roku 2016 sa členovia KST Jablonica zúčastňovali podujatí, organizovaných v našom regióne - v Malých Karpatoch a oblasti Záhoria, ako aj ďalších regiónoch Slovenska a na južnej Morave. Naši členovia sa zúčastnili Medzinárodného zrazu KČT a KST v Moravských Beskydoch, vysokohorskej turistiky v Tatranskej Lomnici, stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska s výstupom na Veľkú Javorinu a KST Jablonica usporiadal 26. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a 14. ročník Regionálneho cykloturistického zrazu v Jablonici. Touto činnosťou odbor KST Jablonica pre svojich členov a tiež aj ostatných občanov obce zabezpečuje pravidelnú a všestrannú celoročnú turistickú činnosť ako aj reprezentáciu obce. Pripomeniem podujatia ktorých sme sa zúčastnili alebo ich organizovali doteraz a ďalšie, ktoré plánujeme do konca roka:

Dňa 31. 1. 2016 sme sa zúčastnili na Regionálnom zimnom zraze v Senici a ďalší turisti absolvovali výstup na Klenovú pri Brezovej.

V piatok 19. 2. 2016 sa konala výročná členská schôdza Klubu slovenských turistov Jablonica. Turisti bilancovali činnosť a hospodárenie za rok 2015, schválili plán práce a rozpočet na rok 2016. Na nej sme privítali aj starostu, ktorý sa zoznámil s našou činnosťou a zaželal úspešnú činnosť v tomto roku. Po ukončení schôdze bolo podané občerstvenie a premietnuté fotografie z turistických podujatí v minulom roku.

26. 3. 2016 V rámci otvorenia 100 jarných km Veľkonočný pochod k Rehušom, v sobotu 16. 4. 2016 sme sa zapojili do akcie Čistý chotár, vyčistili sme cestu z obce po Čurajovú dolinu. Z toho dôvodu v zmenenom termíne sme 23. 4. 2016 absolvovali pochod na trase Smolenice - Čertov žľab – Brezinky - Plavecký Peter.

Dňa 1. 5. 2016 sme sa zúčastnili otvárania Baťovho kanála v Skalici a ďalší turisti absolvovali na južnej Morave výstup na Lopeník, v sobotu 7. mája 2016 výstup na Vysokú pri Rohožníku a ten istý deň v Studienke na 33. ročníku  pochodu 5 našich členov absolvovalo 20 km trasu na bicykloch, v nedeľu 8. mája 2016 sa v Sobotišti 12 turistov z  Jablonice zúčastnilo 34. ročníka pochodu na 10 a 30 km trase spojenej s opekaním. 

   V sobotu 21. mája 2016 KST Jablonica v spolupráci s obcou usporiadal jubilejný 26. ročník pochodu "Tri hrady Malých Karpát", na ktorom sa zúčastnilo vyše 50 turistov z Jablonice a západného Slovenska, ktorí absolvovali trasy od 15 do 50 km na zrúcaniny hradov Korlátka, Ostrý Kameň a Dobrá Voda aj  k zrúcanine kláštora Katarínka s expozíciou lesnej železnice.

   V sobotu 28. mája 2016 sa 9 našich členov zúčastnilo 53. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska výstupom na Veľkú Javorinu. Dňa 4. 6. 2016 výstup na Vápennú, 9. júna 2016 sme sa zúčastnili otvorenia nových turistických trás okolo Senice, ako náhradu za 56. regionálny letný zraz Senica. Dňa 25. 6 2016 sme zabezpečovali cyklotúru z historického vlaku na trase Brezová - Belanskovci - Branč - Rehuši – Hradište.

    V dňoch 30. 7. až 3. 8. 2016 sa 15 členná skupina našich turistov zúčastnila . 1. Medzinárodnéhu letného zrazu turistov Vyšegrádskej 4, Českého letného zrazu turistov, 63. Slovenského letného zrazu a 47. stretnutia turistických oddielov mládeže Ostravice – Lysá hora. V rámci zrazu sme okrem výstupu na Lysú horu absolvovali poznávací zájazd Janáčkovým krajom s výstupom na rozhľadňu a navštívili hrad Švancberk, pohánkový mlyn a rodisko L. Janáčka s múzeom a hradom Hukvaldy.

Otvorenie zrazu

Ostravice

 Dňa 16. 7. 2016 pri príležitosti 136. výročia narodenia M. R. Štefánika položenie kytice a cyklotúra „Za Štefánikom na Bradlo“ – 22. ročník s programom v spolupráci so Sobotišskými astronómami,

V sobotu 6. 8. 2016 pešia túra a cyklotúra na trase Brezová - Bradlo - Košariská – Pustá Ves v rámci pochodu Brezovská špacírka, ktorú absolvovalo 5 účastníkov z Jablonice. Dňa 28. augusta sme absolvovali pochod  Senická mašírovka na trase Senica - Smrdáky - Rovensko – Kunov.

KST Jablonica z poverenia komisie cykloturistiky pri Regionálnej rade KST Senica a v spolupráci s obcou usporiadal 14. ročník Regionálneho zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutočnil 2. až 4. 9. 2016. V rámci neho sa uskutočnila jazda cyklovlakom a cyklotúra na trase Brezová – Polianka  - Belanskovci - Rehuši – Jablonica. Zraz sa konal v čase konania dní obce, spolu s jazdou historickým vlakom sa stal súčasťou tohto podujatia.

V dňoch 15. 9. až 18. 9. 2016 sa 4 naši členovia zúčastnili na podujatí vysokohorskej turistiky, nakoľko pôvodný termín v Tatranskej Lomnici sa prekrýval s medzinárodným zrazom turistov. Absolvovali náročné výstupy na Kriváň aj ďalšie tatranské vrcholy.

  Pre neohlásenú zmenu termínu zo 17. 10 na 10. 9. 2016 sme sa nezúčastnili pochodu Po stopách Márie Terézie v Holíči,  dňa 1. 10. 2016  sa 9 členov KST zúčastnilo autobusového zájazdu na pochod Slovácke vinohrady  na 14 km trase Bojanovice - Poddvorov – Prušánky s návštevou rozhľadne v tvare ťažobnej veže a dňa 8. 10. 2016 sa pochod Slováckymi vinohradmi  na trase Mutěnice - Rohatec – Pod Dubňanskú horu zúčastnilo 8 našich turistov a v sobotu 15. 10. 2016 sme sa zúčastnili pochodu Šaštínskymi bormi náučným chodníkom na trase – Gazárka – Tomky.

  Pre nepriaznivé počasie sme sa nezúčastnili 19. 11. 2016 na 17. ročníku pochodu chodníkom Viktora  Beniaka na Branč.

Dňa 31. 12. 2016 sa konal tradičný silvestrovský výstup na Záruby ako rozlúčka s uplynulým turistickým rokom, na ktorom sa zúčastnilo vyše 30 našich členov a ostatných záujemcov z Jablonice.

 Touto činnosťou KST Jablonica zabezpečuje aktívne trávenie voľného času občanov, reprezentuje dobré meno našej obce i medzi turistami a ostatnými obyvateľmi regiónu aj Slovenska i v zahraničí. Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým, ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne členom výboru a ostatným členom KST. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZKJ za spoluprácu a pomoc poskytnutím kynologického areálu a zariadení pre poriadanie cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie je možné okrem príspevkov členov aj vďaka finančnému príspevku obce na hlavné celoslovenské podujatia, ako aj príjmom z príspevkov 2 %  daní od dobrovoľných darcov, ktorým treba tiež poďakovaťza pomoc, ktorá umožnila finančne zabezpečiť poriadanie uvedebých podujatí.

  Fotografie z podujatí KST v Jablonici môžete pozrieť tiež na tejto stránke v rubrike "Fotogaléria"

Stanislav Hamerlík, predseda  OT KST Jablonica