Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Zväz chovateľov

Vznik a vývoj zväzu

Miestna organizácia Československého zväzu chovateľov drobného zvieratstva bola v Jablonici založená v roku 1963. Dovtedy boli naši chovatelia členmi organizácie v Hradišti pod Vrátnom. Medzi zakladajúcich členov tohto spolku patrí Jozef Tománek, vtedajší predseda, Ján Oslej, Ján Fraňo, Ľudovít Oravec, Ivan Hyža a Juraj Briják, súčasný predseda spolku. V roku 1969 sa spolok premenoval na Slovenský zväz drobnochovateľov, v súčasnosti chovateľov. Jeho program a ciele však zostali nezmenené.
Poslaním členov je chov čistokrvných zvierat a starostlivosť o zachovanie tradičných slovenských plemien. Všetko pod heslom ,,Pre radosť , krásu, úžitok". Chovatelia, ktorých počet v roku 1999 dosiahol 28 riadnych členov, 6 čestných a 7 mladých, sa schádzajú v budove bývalého pivovaru. Starajú sa celoročne o areál, ktorý býva miestom konania výstav a predajných búrz. Propagovať chov čistokrvných zvierat sa im darí, o čom svedčí aj účasť na výstavách v Hlbokom, Podbranči, Senici, Gbeloch a Jablonici (1999). V tom istom roku zaznamenali úspech na celoslovenskej výstave vodnej hydiny v Trenčianskyh Stankovciach, na ktorej prezentovali svoje chovy Marián Andrášik, Milan Kocúrik,Michal Rabara a Vladimír Krchňavý.

Domáci chovatelia zorganizovali 27. - 28. 11. 1999 v priestoroch pivovaru propagačnú výstavu holubov a hydiny, na ktorej predstavilo svoje chovy 40 vystavovateľov. Čestné ceny získali: Milan Jankovič 2 (holuby, hydina), Milan Kocúrik 1 (holuby), Ľudovít Oravec 1 (hydina), Juraj Briják st. 2 (hydina).V súťaži o najlepšieho chovateľa sa na 2. mieste umiestnil v kategórii chovu holubov Marián Andrášik a na 1. mieste v chove hydiny Juraj Briják, st. Atrakciou celej výstavy bol pštros, ktorého chová p.Letko. Základná organizácia pod vedením Juraja Brijáka naďalej pracuje v holubárskej komisii, komisii chovu malého a veľkého dobytka, králikárskej a hydinárskej komisii. V roku 1999 sa členovia zväzu rozlúčili so zaslúžilými členmi, ktorí sa výrazne zapísali do histórie chovateľstva v Jablonici, Pavlom Kukanom a Cypriánom Sládkom.
Jablonickí chovatelia sa aj v roku 2000 s úspechom zúčastnili viacerých prezentácií. K najúspešnejším patrili: Milan Jankovič, Marián Andrášik, Milan Kocúrik, Michal Rabara, Pavol Malý a Michael Kossorush. Najväčší úspech však zaznamenal Juraj Briják, ktorý na 26. Európskej výstave vo Welse v susednom Rakúsku predstavil z vlastného chovu hus slovenskú, ktorá je potomkom husi podunajskej, a získal čestné uznanie. Chovatelia sa vrátili aj ku kedysi rozšírenému chovu nenáročných kôz.
Kontrolou úžitkovosti čistokrvných kôz sa už viac rokov zaoberá Ing. Štefan Hamerlík. V septembri 2000 usporiadali chovatelia už tradične v budove pivovaru výstavu holubov, hydiny, ale aj exotického vtáctva. Nesúťažne obohatili výstavu o morské prasiatka, škrečky, biele myšky, morky, kozy, bažanty a pekinské palácové psy. Zišli sa tu vystavovatelia zo Záhoria a susednej myjavskej a trnavskej oblasti. Základná organizácia jablonických chovateľov zápasila v posledných dvoch rokoch s dvoma problémami, a to usporiadaním vlastníctva pivovaru a nedostatkom mládeže vo svojich radoch, ktorá by pokračovala v nastúpenej ceste.