Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Únia žien Slovenska

Vznik a vývoj miestnej organizácie

Základná organizácia Únie žien Slovenska v obci Jablonica sa radí medzi najpočetnejšie organizácie, má 80 členiek. Ženy sa organizovali pod hlavičkou Výbor žien už po roku 1945 pri obecných úradoch. V 70. rokoch začala organizácia rozvíjať činnosť ako Slovenský zväz žien. Predsedníčkou sa stala Mária Bednáriková, ktorá podporovala najmä kultúrnu rozhľadenosť žien. Tie sa stretali v rámci čitateľských krúžkov a organizovali kurzy vyšívania, háčkovania a pletenia.

V 80. rokoch viedla organizáciu mimoriadne aktívna pani Helena Nestarcová. Ženy sa zapájali najmä do akcií na skrášľovaní obce, poriadali zájazdy a začala sa tradícia stretania 50-ročných jubilantov, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. Jej zásluhou a vďaka nadšeniu žien sa začala stretať krojovaná skupina, ktorá vystupovala na rôznych spoločenských podujatiach. Na harmonike ju sprevádzal pán Alojz Konečný.
Niekoľko rokov potom viedla organizáciu pani Emília Horváthová. Pokračovalo sa v posedení pri ručných prácach, ženy začali organizovať návštevy prestárlych žien v obci s kvetom a malým darčekom pri príležitosti MDŽ.

Od roku 1992 dodnes organizáciu vedie pani Anna Nemečkayová. Po krátkom útlme od roku 1997 sa ženy s chuťou pustili do spoločných podujatí. Už tradične organizujú oslavy Medzinárodného dňa žien a Dňa matiek, v roku 1999 sa predstavili svojimi prácami na výstave ručných prác v Senici, Alena Gurínová sa predstavila na celoslovenskej výstave kraslíc v Bratislave, pred vianocami pod vedením Evy Čmaradovej a Dany Kabaňovej usporiadali kurz vianočného aranžmá.

Pravidelne reprezentuje Jablonicu na súťaži Vansovej Lomnička pani Anna Vulganová. V kategórii vlastná tvorba príbehmi venovanými babke Albíne obsadila trikrát 1. miesto v okresnej, dvakrát prvé miesto v krajskej súťaži a dvakrát sa zúčastnila na republikových prehliadkach.
Jablonická organizácia ÚŽS zorganizovala 30. mája 1999 I. celookresnú prehliadku krojovaných skupín. Zúčastnili sa jej ženy, muži i deti v krojoch z 10 obcí, každá skupina sa prezentovala krátkym vystúpením. Jablonicu prezentovali Alena Gurínová, Anna Hajdučková, Anna Dingová, Mgr. Anna Hamerlíková, Anna Kováčová a starostka obce Alena Hazuchová, zo starších žien Mária Riedlová, Jarmila Ondrúšková, a p.Oslejová. Moderátorskej úlohy sa ujala pani Vulganová, kultúrna pracovníčka obce. Na toto stretnutie nadviazali o rok ženy v Borskom Mikuláši, kde sa krojovaná skupina z Jablonice predstavila pod vedením Anny Dingovej programom Jánske ohne, a v roku 2001 v Smrdákoch.

 

rok 2015

I. polrok

Výbor Únie žien zvolal výročnú schôdzu v nedeľu 8. marca 2015, kedy sme si aj kvetom pre každú členku pripomenuli sviatok MDŽ. Ženám poprial všetko dobré aj starosta obce Ing. Silvester Nestarec, ktorý sa schôdze zčastnil. Kyticou sme si uctili členky k ich životnému jubileu. 90 rokov sa dožíva naša verná, najstaršia členka  Anna Mikulová. Krásnych 70 rokov má pani Jozefína Kocúriková a Marta Jurková, ktoré boli pozvané aj na krajské stretnutie v Trnave.

Naše členky sa zúčastnili akcie poriadanej obcou ,,Čistý chotár" a tak ako aj všetci zúčastnení sa musíme zamyslieť nad tým, kde sa berie toľko odpadu v okolí Jablonice.

Mesiac máj sme mali veselý, lebo sa konali Podjavorinské folklórne slávnosti v amfiteátri ROH Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom, kde nás srdečne privítali. Nesmierne obdiviali naše kroje, takže sme žiarlil ako kvety na lúke. Naša folklórna skupina sa predtavila pásmom záhoráckych valčíkov.

6.júna 2015 sa naše členky aktívne zapojili do priebehu akcie ,,ĎEŇ PRE DETI". Kúpili sme špekačky, chleba, džúsy a sladkosti pre všetky zúčastnené deti.

V júni sme tiež prevetrali kroje. Boli sme čepčiť nevestu na ozajstnej svadbe. Boli tam aj zahraničný hostia (Brazília a Anglicko) a boli nadšený naším pásmom.

21. jún 2015 sa ukázal daždivý, ale to nám  neubralo na nálade a boli sme v našich krojoch konkurovať v obci Březí moravským krojom, kde sa konali ,,Jánske hody". Moraváci nás srdečne privítali a veríme, že táto družba bude ďalej pokračovať.

Nedeľa 28. júna 2015 patrila 19. ročníku sviatkov Pomoravia v obci Jabloňové, kde sme boli vďaka nášmu starostovi pozvaní a zmesou rezkých piesní sme pozdravili občanov obce. Aby to bolo netradičné, zatancovali sme si aj s Otom Vaiterom, ktorý mal vystúpenie s Andreou Fischer.

Chcem sa poďakovať pánovi starostovi a všetkým členkám za podporu a verím, že sa k nám pridajú aj mladé ženy, aby naša činnosť bola bohatá.