Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Kronika obce

Obec Jablonica sprístupnila na internetovej stránke obce www.jablonica.sk v sekcii OBECNÝ ÚRAD v záložke KRONIKA OBCE interaktívnu digitálnu verziu kroniky. Obsahuje 4 chronologicky zoradené zväzky, ktoré mapujú spoločenský, politický a hospodársky vývoj našej obce od 2. svetovej vojny až po súčasnosť.

Kronika je vhodným prameňom na záujmové rozširovanie historických vedomostí, ale aj dobre využiteľná pri štúdiu, či písaní školských prác. Pamätníci môžu pri listovaní zaspomínať na dávne i nedávne udalosti v Jablonici. Využite túto jedinečnú príležitosť na potulky jablonickou históriou !

V elektronickej forme kroniky je možné listovať ako v reálnej knihe, prehliadanie je dokonca umocnené zvukom šuštiaceho papiera. Jednotlivé listy je možné priblížiť, robiť si v kronike záložky na rýchlejší návrat na označenú stranu. Z kroniky je možné taktiež tlačiť a zaujímavé informácie zdielať na sociálnych sieťach.

1945-1978

1979-1988

1989-2004

2005-2014

2015-2016

2017

2018-2021