Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Zväz záhradkárov

História zväzu

Miestna organizácia pôvodnej Slovenskej ovocinárskej spoločnosti vznikla v Jablonici už v roku 1923. O predvojnovej činnosti nemáme dostatok písomných údajov. V roku 1974 bola premenovaná na Slovenský ovocinársky a záhradkársky zväz. Dlhoročným predsedom spolku bol Viktor Krchňavý. Spolu s nim možno medzi najaktívnejších členov zaradiť Jozefa Dobiáša, Pavla Pinkavu, Jána Fraňu, Jozefa Regáska, Jána Kobliška, Rudolfa Grófa, Bohuslava Krchňavého, Floriána Krajčíra, Máriu Jurkovú, Karolínu Búranovú.

Poslaním organizácie bolo zabezpečiť pre členov kvalitné odrody stromov a kríkov, umelé hnojivá, postrekové látky, organizovať prednášky. V 70. rokoch pestovali ovocinári v Jablonici odrody jabloní Janathan, Corsova reneta, Parmena zlatá, Boskopské červené, Golden delicius, James Grieve a hrušiek Hardyho maslovka, Solanka, okrem toho bystrické slivky, ružové a zelené ringloty, čerešňe odrody Kerešova, Napoleonova a Chrupka. Okrem spomenutého ovocia dopestovávali hojnú úrodu egrešov a ríbezlí.

Členovia organizácie sa však starali aj o výsadbu verejných priestranstiev. Ulice vysadili ružami všetkých druhov, zlatým dažďom, jazmínom, orgovánom a tujami, ale aj okrasnými stromčekmi ako agát, japonská čerešňa a slivka.

Po roku 1989 sa podmienky v organizácii podstatne zmenili. Členovia už nemajú predchádzajúce zľavy a výhody. Počet členov sa znížil, zostalo však zdravé jadro, ktoré má o túto činnosť skutočný záujem. Predsedom spolku je Jozef Regásek. Spolu s ním riadia činnosť ZO Anna Kupková a Oľga Šimková. Hlavnou náplňou činnosti SZZ je organizovanie výstav Plody jablonických záhrad a Plody Záhoria. Každoročne navštívia spoločne aspoň jednu výstavu mimo regiónu. Jeden z najvýznamnejších úspechov dosiahol Ján Fraňo, keď za jablká zo svojej záhrady získal ocenenie na celoštátnej výstave.

V roku 1999 mala organizácia 67 členov, ktorí pracovali pod vedením predsedu Jozefa Regáska, Oľgy Šimkovej, Ľubomíra Šaškoviča a Anny Kupkovej a Evy Čmaradovej. V tomto roku sa členovia spolku rozlúčili so zaslúžilým členom Cypriánom Sládkom.

Záhradkárska sezóna vyvrcholila výstavou Plody jablonických záhrad. Napríklad Anna Oslejová vystavovala kukuricu, tekvice a cesnak, Anna Hamerlíková zeleninu a zaváraniny, Ján Miča dule, Ing. Viliam Kováč bonsaje, p.Fraňo jablká, Anna Horníková 40 druhov zaváranín, Ján Jánošík vystavil kuchársku knihu z roku 1941.

Základná organizácia spolupracuje s obecným úradom pri organizovaní jarného a jesenného záhradkárskeho dňa. Tak aj 20. februára 1999 pripravili so senickou firmou Bartek predajnú výstavu semien, hnojív a záhradkárskych potrieb. K 1. januáru 2000 mala organizácia 64 členov, ktorí pracovali pod vedením predsedu Jozefa Regáska, tajomníčky Anny Kupkovej, hospodárky Márie Šimkovej a členky výboru Evy Čmaradovej. Na začiatku sezóny zorganizovali spolu s miestnou Jednotou dôchodcov zájazd na výstavu kvetín a záhradkárskych potrieb v Trenčíne. V júni vyhodnotila porota súťaž o Najkrajšie priedomie v Jablonici roku 2000. Na prvom mieste sa umiestnila skalka pred domom Ľubomíra a Eleny Šaškovičovcov, na ďalších miestach priedomie Evy Čmaradovej, Márie Danihelovej a Alžbety Hlavatej (bytovky). Tohoročná výstava Plody jablonických záhrad bola spojená s Jesenným dňom záhradkárov. Tentoraz bola obohatená o práce detí, svetlonosov z tekvíc.