Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Cintoríny

CintorinDo roku 1695 sa v Jablonici pochovávalo na cintoríne, o ktorom sa uvádza, že sa rozprestieral na úpätí Bielych hôr. Jeho polohu dnes už nemožno presne určiť. Zdá sa však, že ležal niekde blízko pôvodného jablonického kostola.
Dňa 3. mája 1695 bol slávnostne požehnaný a otvorený nový jablonický cintorín, ktorý sa rozprestieral na mieste terajšieho jablonického kostola a časti farskej záhrady.
V roku 1788 sa uvádzajú v Jablonici tri cintoríny: jeden pri kostole, na ktorom sa už nepochovávalo, druhý mimo obce a tretí protestantský za Vývozom. Existenciu nového cintorína na konci dediny smerom na Osuské už v prvej polovici 19. storočia dokladajú aj viaceré ľudové barokové kamenné náhrobníky s krížom a srdcovitým telom, zdobené rytými astrálnymi motívmi. Najstarší náhrobný kameň na evanjelickom cintoríne označuje hrob pochovaného v roku 1804.
Ďalšia zmienka z kroniky jablonickej farnosti uvádza, že v roku 1886 bol zásluhou jablonického farára Jána Szahotu cintorín predĺžený a v roku 1892 bol v jeho strede postavený veľký kamenný kríž.
Na konci cintorína stojí kaplnka, štýlovo zodpovedajúca neogotickým murovaným drobným sakrálnym stavbám z prelomu 19. a 20. storočia. Vstup do kaplnky je opatrený mrežou, za ktorou je umiestnený oltárik s obrazom Panny Márie Sedembolestnej. Zadná časť kaplnky so separátnym vchodom slúžila v minulosti ako márnica a skladište náradia hrobára.

CintorinPo oboch stranách hlavnej cintornej komunikácie je rozmiestnených 12 zastavení krížovej cesty, ktorá bola vybudovaná v období pôsobenia Júliusa Gábriša v Jablonici. Keďže jednotlivé zastavenia plnia aj funkciu náhrobných kameňov s označením zosnulého zo strany od hrobu, náklady na jej vybudovanie znášali pozostalí, ktorých predkovia sú tu pochovaní, s prispením ostatných farníkov.
Na konci komunikácie je navŕšená mohyla, v prednej časti ktorej je situovaný z kameňa zhotovený boží hrob so sochou zomrelého Krista. Na plošinku k božiemu hrobu vedú z oboch strán kamenné schody s balustrádami. Na vrchole mohyly stoja tri drevené kríže znázorňujúce Golgotu. Tento komplex je zrejme staršieho dáta ako spomínaná krížová cesta.