Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Hospodárske budovy kaštieľa

Hosp-budovaKu kaštieľu patrí baroková trojkrídlová hospodárska budova, situovaná severne od veľkého dvora. Hospodársky dvor bol vybudovaný v náväznosti na kaštieľ a nádvorie s prístupom jednak z cesty a jednak z parku. Príručná ovocná a zeleninová záhrada bola súčasťou parku v južnej časti parcely č.5 (mapa z roku 1899).
Na hranici medzi parkom a záhradou južne od kaštieľa bol postavený dom záhradníka a neskôr, pravdepodobne až začiatkom 20. storočia, boli postavené tri menšie skleníky, čiastočne zahĺbené do zeme.
Posledné oplotenie, ktoré sa zachovalo sčasti aj po druhej svetovej vojne, bolo latkové a tiahlo sa pozdĺž severovýchodnej a južnej hranice. Časť západnej hranice bola tvorená Mlynským náhonom a ďalej prirodzeným porastom prechádzajúcim do poľnohospodárskej pôdy patriacej majiteľovi kaštieľa. Kočom sa prichádzalo zo západnej strany ku kaštieľu cez nádvorie, neskôr cez terasu do budovy. Vstup do kočiarne bol v hospodárskej časti priamo napojený na park. Potrebám záhradníctva slúžil samostatný vstup v južnom cípe parku. Hospodársky dvor zostal aj naďalej prístupný z hlavnej cesty.
Na nádvorí bola studňa na ručné ťahanie vody, neskôr upravená na strojové čerpanie. Krytá bola ozdobnou mrežou. Zo strany nádvoria pokrýval budovu kaštieľa brečtan. Plocha nádvoria bola upravená zavalcovanou drťou a na posedenie slúžil v letných mesiacoch kovový záhradný nábytok.
Kaštieľ, nádvorie aj hospodárske budovy s dvorom sú v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, poškodené viacerými nevhodnými stavebnými úpravami.