Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Informácie o obci

Obec Jablonica sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky v prekrásnom prírodnom prostredí Chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát. Súčasná dedina žije čulým rušným životom, neustále mení svoju tvár, svoj vzhľad.
Prvá písomná zmienka o obci Jablonica pochádza z roku 1262. Jej prvé pomenovanie bolo villa Jabluncha. Postupne sa jej názov mení, až kým sa neustáli súčasný názov obce Jablonica, odvodený od ovocného stromu jabloň. Názov poukazuje na začiatky vzniku obce. Divoké jablone sa v minulosti vysádzali popri dôležitých obchodných cestách, ich konáre posiate tŕním slúžili ako prirodzené zábrany chrániace cesty i vstupné brány do krajiny. Takto na úpätí Malých Karpát, na starej Českej ceste - Via Bohemica vznikla aj obec Jablonica. Od roku 1607 bola Jablonica mestom, o čom svedčí bronzová pečať s latinským názvom. Túto výsadu stratila v roku 1704 pre zradu Jabloničanov počas Rákoczyho povstania.
Dominantou obce je barokový kostol sv. Štefana Kráľa, ktorý dal postaviť barón Ladislav z Korlátka s manželkou grófkou Júliou Ottlíkovou. S jeho výstavbou sa začalo 19. júna 1729 a trvala 6 rokov. Kostol sv. Štefana kráľa je trojloďová baroková stavba takmer štvorcového pôdorysu so západnou emporou a dvomi poschodovými oratóriami po oboch stranách presbytéria. Hlavná loď je zaklenutá pruskou a valenou klenbou, bočné lode s krížovými klenbami sa otvárajú do hlavnej lode arkádami s pilastrami. Vonkajšia štítová fasáda je zakončená tympanónom a nad ním je nadsadená baroková veža. Hlavný oltár s bohatou stĺpovou architektúrou má neskorobarokovú ornamentiku. Medzi jednotlivými stĺpmi sa v nadživotnej veľkosti nachádzajú plastiky svätého Štefana kráľa, svätého Ladislava a svätých apoštolov Petra a Pavla. V centre je oltárny obraz zobrazujúci Obláciu svätého Štefana. Vybavenie kostola dopĺňa dvojmanuálny orgán s 23 znejúcimi registrami a s bohatou dekoráciou chóru, dva bočné oltáre Srdca Ježišovho a Panny Márie Lurdskej, dva zadné bočné oltáre s neskorobarokovou architektúrou, rokoková kazateľnica s bohatou profiláciou, ktorá je pravdepodobne prácou z okruhu J. R. Donnera, lavice chrámu v rokokovom prevedení, neskorobarokové obrazy a železné mreže. V zadnej časti kostola bola pôvodne krypta, kde boli uložené telesné pozostatky členov Appónyiovskej rodiny. Neskôr bola prerobená na kaplnku, v ktorej je umiestnená socha svätej Kataríny.
Ďalšou významnou dominantou obce je kaštieľ s priľahlým parkom. Kaštieľ bol vybudovaný v barokovom slohu. Ide o dvojposchodovú budovu s troma krídlami, na hlavnej fasáde s dvoma štvorbokými nárožnými vežami. Fasáda stavby bola upravená v sedemdesiatych rokoch 18. storočia v barokovo-klasicistickom slohu. Ku kaštieľu patrí baroková trojkrídlová hospodárska budova situovaná do rozsiahleho priestranstva hospodárskeho dvora. Park pri kaštieli bol zakladaný pravdepodobne postupným formovaním okolitého prírodného prostredia.
V obci sa do dnešného dňa zachovalo viacero sakrálnych pamiatok a krížov, o ich stavaní nachádzame záznamy v obecnej kronike - barokové súsošie Kalvárie, sochu sv. Jána Nepomuckého, Mariánsky stĺp so sochou Panny Márie, Cholerová Panna Mária, socha Piety a Božia muka.
Okolitá príroda poskytuje množstvo krás a zaujímavostí, ktoré sa dajú využívať k oddychu a relaxácii. Neďaleko obce leží vodná nádrž, v blízkosti, ktorej sa nachádza chránená prírodná pamiatka - krasová vyvieračka Zrubárka. Chránené územie predstavuje jeden z posledných prirodzených výverov podzemných vôd v Malých Karpatoch s veľkým vedeckovýskumným a kultúrno-výchovným významom. Súčasťou tohto chráneného územia je komplex slatinnej jelšiny a mokrých lúk o výmere 13 ha.
Do pohoria CHKO Malé Karpaty a okolia vedú z Jablonice viaceré turistické značkované chodníky. Pre peších turistov žltá trasa, ktorá sa napája na bohatú sieť ostatných značkovaných chodníkov z Rozbehov. Takisto žltá cykloturistická trasa, spájajúca modrú cyklistickú magistrálu, vedúcu Záhorím po severnej strane Malých Karpát so sieťou cyklotrás na trnavskej strane Karpát pri horárni Suchánka a zelená cyklotrasa vedúca po tzv. starej hradskej – jednej z vetiev historickej Českej cesty medzi Jablonicou a Trstínom. Medzi Suchánkou, Rakovou a na križovani zelenej cyklotrasy sa týchto trás možno pripojiť na červeno značenú Štefánikovu cyklomagistrálu, vedúcu z Košarísk do Bratislavy.
Širší priestor obce Jablonica sa vyznačuje diverzitou vidieckej krajiny, zachovalým jedinečným ľudovým umením, zvykmi a folklórom. V okolí obce sa nachádza viacero turisticky zaujímavých objektov a lokalít, vyhľadávaných hlavne návštevníkmi spoznávajúcimi krásu prírody, vidieka a bohatú históriu záhorského regiónu - zrúcaniny hradov Korlátka, Branč a Plaveckého hradu, jaskyňa Driny, Smolenický zámok, rekreačná oblasť Kunovská priehrada a Buková, mohyla M. R. Štefánika na Bradle, bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne, kúpele Smrdáky, pamätné miestnosti významných osobností našich dejín - J. M. Hurbana v Hlbokom a J. Hollého v Borskom Mikuláši a mnohé ďalšie.

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1_zJmSrKdvxD3t7gUNuqID_lllVvEOcc&usp=sharing