Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Pozvánky 2023

 

18.11.2023 CHODNÍKOM VIKTORA BENIAKA NA BRANČ 24. ročník (sobota) KST Senica Trasa: 15 km Senica – Kunov – Gažovci, – Dolná dolina – Branč – Majeričky
Štart: Senica, Gastrocentrum, 8.00 h
Cieľ: hrad Branč o 14.00 h
Vedúci: Ing.Elena Batková, Tel.: 0904–870 940
Z Jablonice možno trasu absolvovať aj údolím Myjavy cez Osuské a Prietrž po Dolnú dolinu, alebo bicyklom cez Prietrž po žltej cyklotrase s návratom cez Bašnárov a Deberník. Návrat pre peších z Podzámku autobusom cez Senicu o 15:23, zo zastávky Majeričky o 14:20 alebo 16:09hod.
Členom KST Jablonica bude cestovné uhradené.
Zdroj údajov: OBLASTNÝ TURISTICKÝ KALENDÁR MALÉ KARPATY A OKOLIE ROK 2023

trasy

 

Činnosť KST Jablonica v roku 2023.

Aj v roku 2023 bola činnosť turistiky naďalej  ovplyvnená opatreniami proti pandémii Covid 19 a riadila podmienkami ktoré boli týmto dané. Z tohto dôvodu sme na koncoročnom posedení okrem vyhodnotenia roku 2022 prijali zásady činnosti pre rok 2023, ak nebude možné uskutočniť výročnú schôdzu. Ak bude možné uskutočniť podujatia na tento rok, zabezpečíme účasť na celoslovenské zrazy turistov, vysokohorských turistov a cykloturistov. Zúčastnili sme sa, alebo zorganizovali sme podujatia podľa plánu regionálnej rady Senica a Oblastného plánu Malé Karpaty a okolie Bez obmedzenia boli aj vychádzky do prírody pre skupiny blízkych osôb (napr. rodinní príslušníci z jednej domácnosti, posádka jedného vozidla a pod). V mesiacoch január až máj sa uskutočňovali len individuálne výlety blízkych osôb do Malých a Bielych Karpát, Myjavskej pahorkatiny, Borskej bližšom i vzdialenejšom. Navštívili sme individuálne miesta, ktoré boli v pláne podujatí, ale aj ďalšie vzdialenejšie turisticky zaujímavé oblasti.11.apríla 2023 sme sa zapojili do akcie „Čistý chotár“ poriadanej obcou, kde sme vyčistili časť žltej cyklotrasy po priehradu a Gálikovú Baňu. Členská schôdza sa pre už uvedené opatrenia neuskutočnila. Uvoľnenie v letných mesiacoch sme využili na spoločnú účasť na plánovaných podujatiach, ktoré uvediem v chronologickom poradí:

1.mája sme sa zúčastnili otvárania Baťovho kanála v Skalici, 8.mája na pochode v Sobotišti a 13.mája Brezovskej špacírke, 27.mája sme usporiadali pochod Tri hrady  Malých Karpát. 17.6.2023 sa za bohatej účasti uskutočnil Letný regionálny zraz v Skalických horách. Z celoslovenských podujatí sa štyria  členovia oddielu VHT zúčastnili v dňoch 23. až 26. 6. 2022 na zraze vysoko horských turistov v Tatranskej Lomnici. Po ňom sa uskutočnil Celoslovenský letný zraz v Lozorne, na ktorom sa zúčastnilo od 6. do 8. júla 2023 18 turistov z KST Jablonica. V dňoch 1. až 3. 9. 2023 sme v našej obci zorganizovali Regionálny cyklozraz a 16.9.2023 na bicykloch po stopách M. Terézie v Holíči.

    V najbližšom období máme možnosť zúčastniť sa 7.10 2023 na pochode Slováckými vinohradmi, 18.11.2023 chodníkom Viktora Beniaka na Branč a 31.12.2023 Silvestrovský výstup na Záruby.

Viac sa o uskutočnených podujatiach môžete dozvedieť tiež na facebooku na našej voľne prístupnej stránke skupiny „KST-Klub Slovenských Turistov Jablonica“ a na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk v rubrike „Združenia a organizácie – Klub slovenských turistov“, kde si tiež môžete pozrieť fotografie z uvedených podujatí KST Jablonica. KST svoju činnosť zabezpečoval aj v týchto zložitelších podmienkach, i keď časť administratívnej činnosti sa vykonávala len pomocou elektronickej komunikácie.

Radi medzi privítame aj ostatných záujemcov ktorí majú záujem o poznávanie krás a histórie Slovenska aj okolitých krajín. Vzhľadom na zvyšujúci vek členov by sme prijali do našich radov hlavne nových mladých členov, ktorí by mali záujem pripojiť k podujatiam pešej a cykloturistiky, ktoré sú v obci klubom KST Jablonica poriadané a využiť aj pre svoje zdravie pobyt a pohyb v prírode.