Obec Jablonica
Jablonica

Obecný podnik Jablonica

Adresa:
Obecný podnik Jablonica, s. r. o.
Nádražná 270
906 32  Jablonica

Telefón: 0911 583 215 - Mgr. Ladislav Peterka

Telefón (mimo pracovného času): 0911 583 215 - Mgr. Ladislav Peterka

E-mail: opjablonica@jablonica.net                 
 


Pohrebná služba Obecný podnik Jablonica, s. r. o.

Kontakt: Mgr. Ladislav Peterka
Telefón: 0911 583 215 - nonstop

Ponúkame tieto služby:
- prevoz zosnulých,
- komplexné pohrebné služby,
- výkop, zasypanie a úprava hrobu,
- predaj rakiev,
- predaj vencov a smútočných kytíc,
- sväté obrázky,...

Zodpovedný vedúci: Anna Kolesíková