Obec Jablonica
Jablonica

Úradné dokumenty

VZN obce

VZN obce č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica

VZN 6 2019 o miestnych daniach a poplatku za KO_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 507,38 kB
Stiahnuté: 52×

VZN obce č. 5/2019 o dani z nehnuteľnosti

VZN 5 2019 o dani z nehnuteľnost 2020_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,59 kB
Stiahnuté: 52×

Dodatok č.1 k VZN obce Jablonica č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Jablonica

dodatok_1 VZN č. 3_2018_miestne dane_poplatok_odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 442,04 kB
Stiahnuté: 169×

VZN obce Jablonica č. 2/2019 o organizácií miestneho referenda v obci Jablonica

VZN č. 2 o miestnom referende_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 400,74 kB
Stiahnuté: 224×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

dodatok_1_VZN_2_2017_o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 579,4 kB
Stiahnuté: 449×

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Jablonica č. 4/2016 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce

dodatok_1_VZN_4_2016_o tvorbe a použití fondu PÚaO nájomných bytov vo vlastníctve obce_schvalene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 591,77 kB
Stiahnuté: 337×

VZN obce Jablonica č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica

VZN_2_2017_nakladanie_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 223,44 kB
Stiahnuté: 455×

VZN obce Jablonica č. 1/2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia

vzn_1_2017_znecist_ovzdusia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,52 kB
Stiahnuté: 447×

VZN obce Jablonica č. 2/2016 Trhový poriadok obce Jablonica

vzn_2_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB
Stiahnuté: 593×

VZN obce Jablonica č. 1/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vzn_1_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 528×
Zobrazeno 1-20 z 221