Obec Jablonica
Jablonica

Úradné dokumenty

VZN obce > VZN zrušené

VZN č. 1/2000 o trhovom poriadku

vzn1_2000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 385×

VZN č. 2/2002 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

vzn2_2000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,79 MB
Stiahnuté: 658×

VZN č.17/2007 o udržiavaní čistoty a zimnej údržbe komikácií a verejných priesrtanstiev, ochrane ŽP

vzn17_2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,9 kB
Stiahnuté: 293×

VZN č. 19/2008 o podmienkach nakladania s bytmi na území obce Jablonica

vzn19_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,33 kB
Stiahnuté: 493×

VZN č. 27/2010 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečistenie ovzdušia

vzn27_2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,72 kB
Stiahnuté: 406×

VZN o niektorých podmienkach držania psov

vzn-pes.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,57 kB
Stiahnuté: 304×

VZN o určení vyhradených plôch na verejných priestranstvách na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí

vzn_o_určení_vyhradených_plôch_na_verejných_priestranstvách_na_vylepovanie_volebných_plagátov_počas_volebnej_kampane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,37 kB
Stiahnuté: 319×

VZN č. 11/2006 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica

vzn11_2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,79 kB
Stiahnuté: 602×

VZN č. 20/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

20_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,84 kB
Stiahnuté: 345×

VZN č.28 o poskytnutí sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálnej služby

vzn28_ss.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,76 kB
Stiahnuté: 454×

VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce

vzn3_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,83 kB
Stiahnuté: 281×

VZN obce Jablonica č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti

vzn_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,2 kB
Stiahnuté: 477×

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady na území obce

vzn2_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,09 kB
Stiahnuté: 344×

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2008 o výške mesač. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a škol. zar.

dodatok1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,09 kB
Stiahnuté: 383×

VZN č. 3/2013 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpodmi na území obce Jablonica

vzn3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,25 kB
Stiahnuté: 432×

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol.zariadení na území obce

vzn2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,1 kB
Stiahnuté: 280×

VZN obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností

vzn2_2014x.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,83 kB
Stiahnuté: 888×

Ostatné dokumenty, oznamy

Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva združenia obcí v okrese Senica 2016-2020 TT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 55×
Zobrazeno 41-60 z 221