Obec Jablonica
Jablonica

Úradné dokumenty

VZN obce > VZN zrušené

VZN obce Jablonica č.1/2012 o dani z nehnuteľnosti

vzn_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,2 kB
Stiahnuté: 614×

VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stav. odpady na území obce

vzn2_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 81,09 kB
Stiahnuté: 441×

Dodatok č.1 k VZN č. 20/2008 o výške mesač. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a škol. zar.

dodatok1_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,09 kB
Stiahnuté: 466×

VZN č. 3/2013 o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými odpodmi na území obce Jablonica

vzn3_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,25 kB
Stiahnuté: 551×

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy škôl a škol.zariadení na území obce

vzn2_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,1 kB
Stiahnuté: 365×

VZN obce Jablonica č. 2/2014 o dani z nehnuteľností

vzn2_2014x.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,83 kB
Stiahnuté: 1,062×

Ostatné dokumenty, oznamy

Organizačný poriadok Obecného úradu Jablonica a zamestnancov obce Jablonica

Organizacny_poriadok_010521.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 736,81 kB
Stiahnuté: 71×

Štatút obce Jablonica

Štatút obce Jablonica 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,25 kB
Stiahnuté: 60×

Oznámenie obce podľa § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

oznamenie_par19_povinnosti_vlastnikov_psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 486,02 kB
Stiahnuté: 45×

Spoločný program odpadového hospodárstva združenia obcí na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva združenia obcí v okrese Senica 2016-2020 TT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB
Stiahnuté: 128×

Štatút obecného kronikára obce Jablonica

statut-obecneho-kronikara.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 314,35 kB
Stiahnuté: 178×

Komunitný plán sociálnych služieb obce Jablonica 2018 - 2022 - priority rozvoja sociálnych služieb

Priority rozvoja sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 861,77 kB
Stiahnuté: 362×

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jablonici

rokovaci_poriadok_oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 612,08 kB
Stiahnuté: 388×

Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Jablonici na ochranu verejného záujmu

rokovaci_poriadok_komisie_oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,91 kB
Stiahnuté: 360×

Požiarny poriadok obce Jablonica

poziarny_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,94 kB
Stiahnuté: 495×

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užívá

zasady_hospodarenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 419×

Informácia o projekte Zberný dvor - Jablonica

zbernydvor_www.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,36 kB
Stiahnuté: 389×

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Jablonici a členov komisií OZ

zasadyodmen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,18 kB
Stiahnuté: 382×

Zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva > Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2010 - 2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 27.12.2010

zapisnica-27-12-2010.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 79,33 kB
Stiahnuté: 380×

Zápisnica napísaná na 1. zasadnutí OZ dňa 31.01.2011

zapisnica-31-1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 90,25 kB
Stiahnuté: 348×
Zobrazeno 61-80 z 262