Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Hodová sv. omša

Hodová sv. omša

24. 09. 2017
kostol sv. Štefana v Jablonici
foto: Ján Jastráb

V nedeľu 24. 09. 2017 sa ako každoročne v našej obci slávili hody, ktoré sú výročím vysviacky nášho krásneho, duchovne i kultúrne hodnotného, chrámu zasväteného sv. Štefanovi uhorskému kráľovi.  Slávnostnú veľkú svätú omšu spestril i zástup krojovaných, ba dokonca po sv. omši sa do jablonického kroja vystrojil i pán farár. Celú hodovú omšu zdokumentoval pán Ján Jastráb.

Poďakovanie patrí všetkým krojovaným, ktorí sa zišli v hojnom počte a boli ozdobou nášho chrámu počas slávnostnej hodovej sv. omše. Veríme, že i o rok alebo počas ďalších sviatkov uvidíme v našom kostole minimálne tak početný zástup krojovancov, ako tomu bolo na hody. Vďaka patrí taktiež všetkým, ktorí iniciovali sprievod krojovancov a pomáhali im s vystrojením.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 26. 9. 2017 15:28
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 10. 2017 10:00
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký