Obec Jablonica
Jablonica

Obecný deň 2019

Obecný deň 2019

obecná slávnosť

Rok nám utiekol ako voda, letné prázdniny sa chýlili ku koncu, a to znamenalo, že na Jabloničanov i cezpoľných návštevníkov čakal ďalší ročník Obecného dňa. Na tohtoročnom Obecnom dni si mohli prísť na svoje všetky kategórie - od tých najmenších, cez mládež, strednú generáciu až po tých „najskúsenejších“, muzikanti, speváci, gurmáni, ....., no jednoducho všetci, ktorí sa radi zabavia a stretnú so svojimi priateľmi a spoluobčanmi. Od 13-tej hodiny sa pozvoľna zapĺňal návštevníkmi dvor Obecného úradu za tónov heligoniek bratov Šedivých s Pištú z Búrov, ktorí zaujali svojim energickým mladíckym podaním folklóru. V rámci folklórneho pásma ich doplnili aj jablonické speváčky folklórneho súboru Jabloničanka. Hlavne tých najmenších zaujal a rozosmial kúzelník a iluzionista Peter Šesták svojimi šikovnými trikmi. No a po ňom prišiel na pódium hlavný „ťahák“ obecnej slávnosti - víťaz druhej série Superstar, niekoľnásobný víťaz ankety Slávik, Peter Cmorík s kapelou, ktorým sa podarilo veľmi slušne zaplniť dvor a niektorí odvážlivci si užili koncert po správnosti „na stojáka“ pod pódiom. Celý večer nám spestrila skupina Reflex, ktorá hrala do tanca i na počúvanie. I keď oficiálny jarmok sa nekonal, na Obecný deň zavítal i pár stánkových predajcov. U detí úspech zaznamenalo maľovanie na tvár, modelovanie z balónov a nafukovacia skákacia atrakcia, o občerstvenie sa postarali DHZ a poľovníci. Občania mohli taktiež v popoludňajších hodinách navštíviť Jablonickú pamätnú izbu.

Ďakujeme všetkým, ktorí navštívili Obecný deň a bavili sa programom. Dúfame, že i v roku 2020 sa nám podarí pripraviť zaujímavý a lákavý Obecný deň a zídeme sa opäť vo veľkom počte. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a chode tohto podujatia - starostovi obce, kolektívu OcÚ, členom Dobrovoľného hasičského zboru Jablonica, Poľovníckemu združeniu Jablonica, moderátorke a všetkým ďalším.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 27. 8. 2019 16:57
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 8. 2019 17:02
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK