Obec Jablonica
Jablonica

Prebiehajúce práce v obci

19. 07. 2017
ZŠ, MŠ, park

V súčasnosti prebiehajú v našej obci viaceré práce, ktoré výraznou mierou prispejú k rozvoju obce.

V základnej škole sa budujú v I. etape nové chodníky, ktoré svojou funkciou nahradia staré nevyhovujúce spevnené plochy a prispejú k zvýšeniu estetičnosti, atraktivity a bezpečnosti školského areálu. Nové chodníky budú vyhotovené do začiatku školského roka.

V materskej škole prebieha rekonštrukcia - v triedach a jedálni sa osádzajú sadrokartónové stropy s novou elektroinštaláciou a staré podlahy nahradí nová plávajúca podlaha, samozrejmosťou je vymaľovanie priestorov, čiže i materská škola vstúpi do nového školského roku v novom "šate".

Historický park zažíva už III. etapu revitalizácie s podporou Ministerstva kultúry SR a so zapojením nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Prioritou je obnova oplotenia od ulice Čerevenej armády, nakoľko pôvodné oplotenie je v havarijnom stave, no je jedným z historických prvkov parku. Ďalej sa bude park sprístupňovať budovaním nových komunikácií a zariaďovaním parkovým imobiliárom. Taktiež sa musí neustále pokračovať v údržbe parkovej zelene, vykášaní trávnatých plôch a likvidácii nežiaducich náletových drevín. O postupe prác v zmysle projektovej dokumentácie budú občania informovaní.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 19. 7. 2017 9:50
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 7. 2017 9:19
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký