Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie jubilantov

Stretnutie jubilantov

II. polrok 2018

Aj v druhom polroku pripravil ZPOZ slávnostné prijatie jubilantov, ktorí sa dožili krásneho životného jubilea. 80 rokov sa dožili pán Vladimír Jánošík, Ing. Ján Mihel, Ján Krč, Pavel Kollár, pani Anna Hološková, Jozefka Komárková, Mária Oravcová, 85 rokov pani Helena Kučerová, Valéria Žáková a pán Bohumil Ondrúšek, krásnych 90 rokov pani Mária Kačalová a Mária Michalková. V obradnej sieni sa im prihovoril starosta obce Ing. Silvester Nestarec,  zablahoželal im ku krásnym životným jubileám a poďakoval za ich celoživotnú prácu. Jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety, upomienkový darček a pri počúvaní ľudových piesní sa možno na chvíľu vrátili do svojej mladosti. Pri malom občerstvení nechýbalo ani ich spomínanie.

                                                                                                       Anna Dingová, ZPOZ

Dátum vloženia: 13. 12. 2018 9:14
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2018 11:15
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK

Portál plat starostu

Ocenenie