Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie jubilantov v II. polroku 2019

Stretnutie jubilantov v II. polroku 2019

životné jubileá

ZPOZ pripravil 10. decembra slávnostné prijatie jubilantov, ktorí sa dožili významného životného jubilea v druhom polroku.

80 rokov sa dožili pani Kristína Janšáková, Štefánia Jánošová, Jozef Hazucha, Mária Popovičová. 85 rokov sa dožili pán Michal Jánoš, Július Komárek, Alojz Veselý. Krásnych 90 rokov sa dožila pani Emília Tichá a vzácnych 95 rokov sa dožila pani Mária Škápiková. V obradnej sieni sa im prihovoril starosta obce Ing. Silvester Nestarec a poďakoval im za ich celoživotnú prácu v prospech svojich rodín, spoločnosti a obce. Zaželal im pokojnú a slnečnú jeseň života, popretkávanú pevným zdravím, radosťou a potešením. Jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety a malý spomienkový darček. Slávnosť bola sprevádzaná nielen milým slovom, ale aj peknými ľudovými piesňami.

Na tomto stretnutí jubilantov starosta obce odovzdal bronzovú plaketu Dr. Janského  za darovanie krvi Jakubovi Svatíkovi. Patrí mu naše veľké poďakovanie. Sme radi, že aj naši mladí občania sú ochotní darovať krv ľuďom, ktorí to potrebujú.

Záver nášho stretnutia patril posedeniu pri malom občerstvení a samozrejme i spomínaní.

                                                                                                      Anna Dingová, ZPOZ

Dátum vloženia: 11. 12. 2019 16:11
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 12. 2019 16:15
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký