Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie seniorov 2018

Stretnutie seniorov 2018

mesiac úcty k starším

Tak, ako každý rok aj v tomto nás všetkých dôchodcov pozvala obec na stretnutie do kultúrneho domu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Už pri vstupe do sály sme pociťovali slávnostnú atmosféru, ktorá bola umocnená prítomnosťou známej hudobnej skupiny Senzi Senzus, ale aj obdržaním vkusnej skladačky, ktorá nás informovala o 20. výročí založenia ZO Jednoty dôchodcov v Jablonici. Už uvítacie úvodné slová Aničky Dingovej boli pre každého účastníka prísľubom naznačujúcim pekného prežitia sobotného popoludnia. Prvé hudobno - spevácke vystúpenie súrodencov Križánkových sa stretlo s veľkým záujmom a odmenené veľkým potleskom za nevšedný zážitok prezentovaný veľmi nadanými a talentovanými deťmi.

Prejav pána starostu Ing. Silvestra Nestarca obsahoval veľa pekných ďakovných slov za našu celoživotnú prácu, za výchovu detí, vnukov i pravnukov aj za obetavú a nezištnú prácu vykonanú v prospech budovania a rozvoja obce. Jeho želania zdravia, šťastia a spokojnosti v rodinách v ďalších rokoch nášho života boli pohladením na srdci aj na duši.

Ako je už niekoľko rokov na týchto stretnutiach tradíciou, boli do pamätnej knihy obce slávnostne zapísané manželské páry, ktoré si v tomto roku pripomínajú 50,55 a 60.výročie uzavretia manželstva. Zlatú svadbu manželia Štefan a Marta Mičových, Peter a Ľubomíra Valáškových, smaragdovú svadbu Ján a Anastázia Mihelových, Rudolf a Eva Krchňavých, Vladimír a Mária Jánošíkových a diamantovú svadbu Bohumil a Jarmila Ondrúškových. Manželkám starosta obce odovzdal krásne kytice kvetov a manželom pre oboch partnerov pekné upomienkové hrnčeky s emblémom Jablonice.

Pri príležitosti 20. výročia založenia ZO Jednoty dôchodcov v Jablonici boli ocenené vyznamenaním III. stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov a zapísané do pamätnej knihy obce funkcionárky pani Helena Hájičková, Mária Hlásničková a Marta Jurková. Zakladajúca predsedníčka pani Anna Hamerlíková si prevzala Ďakovný list od predsedníčky OV JDS Senica pani Márie Jamriškovej. Ďakovný list si prevzal aj starosta obce. Súčasná predsedníčka pani Kvetoslava Otépková si prevzala z rúk okresnej predsedníčky kyticu kvetov.

Po bohatom občerstvení zavládla medzi účastníkmi veselá nálada podfarbovaná spevom a hudbou kapely Senzi Senzus. Prví taneční odvážlivci svojimi tanečnými kreáciami pritiahli na parket aj ďalších a tak sa tančilo a krepčilo ako na tanečnej súťaži. Mnohých, čo boleli nohy a chrbáty bolieť prestali, alebo na bolesť zabudli a z ostatných sa stali prísny rozhodcovia, ktorí slovne udeľovali známky za predvedený tanec a umelecký dojem. Víťazov nevyhlasovali, lebo víťazmi sme sa stali všetci. Ale predsa, podľa môjho názoru víťazom sa stal náš starosta, ktorý vyzvŕtal každú ženu, ktorá mu prišla do cesty. Veľký potlesk na otvorenej scéne a veľké uznanie získal za predvedený tanec „ s najmladšou“ účastníčkou stretnutia pani Máriou Škápikovou. Ako Česi hovoria bola radosť na nich pohledet. „Vybláznili „ sme sa pri pesničke Jede jede mašinka. Mašinka fučala, pískala aj koľaj mala po celej sále. Dobre nám bolo a už sa tešíme na budúci rok. Srdečná vďaka za pekné popoludnie patrí obci v čele so starostom a ostatnými pracovníčkami obecného úradu.

                                                                                                            Vladimír Jánošík

Dátum vloženia: 24. 10. 2018 15:57
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2018 16:02
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK

Portál plat starostu

Ocenenie