Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Svietime úsporne

Svietime úsporne

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

V máji 2015 sme v obci Jablonica ukončili projekt „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“. Účelom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia. Zníženie energetickej náročnosti bude mať priamy dôsledok na zníženie nákladov na spotrebu elektrickej energie a zníženie množstva emisií CO2. Prínosom by mala byť redukcia finančných prostriedkov, ktoré sa pravidelne vynakladali na údržbu sústavy verejného osvetlenia. Zásadným dôvodom rekonštrukcie a modernizácie svietidiel bol fakt, že technický stav svietidiel bol už nevyhovujúci. Dôvody boli rôzne: prekročená hranica životnosti, chýbajúce kryty, skorodované vonkajšie kryty, poškodená optika, nevyhovujúce krytie, nedostatočne zabezpečená ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
Nové svietidlá sú osadené na miestach pôvodných svietidiel a boli doplnené na miestach, kde si to vyžadoval ich prevádzkový stav a dodržanie platných svetelno-technických noriem na osvetlenie komunikácií. Celkovo bolo v obci vymenených 296 ks svietidiel. Pôvodné svietidlá sa zdemontovali v celom rozsahu a nahradili sa novými. Podľa vypracovanej projektovej dokumentácie by mala dosiahnuť úspora nákladov na údržbu verejného osvetlenia 85,14 %. Výmenou osvetlenia by sa mala dosiahnuť 41,19 % úspora elektriny za rok, čo predstavuje úsporu 25 464 kWh/rok. Modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia zrealizovala spoločnosť AIT, s. r. o., Poprad s vysúťaženou cenou 133 326,16 € bez DPH.

Dátum vloženia: 18. 6. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 6. 2015 0:00