Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Uvítanie nového farára dp. Kizeka

Uvítanie nového farára dp. Kizeka

Farnosť Jablonica

V nedeľu 10. júla čakala na starostu obce milá udalosť. Na veľkej sv. omši uvítal v Jablonici nového menovaného farára jablonickej farnosti dp. Petra Kizeka, ktorý po kňazskej vysviacke doteraz pôsobil ako kaplán v Skalici, Malackách a Bratislave. Novému farárovi zaželal Ing. Nestarec všetko dobré, aby sa vo svojej úplne prvej farnosti cítil ako doma a najmä ponúkol spoluprácu pri poznávaní nového prostredia, občanov a pri rozvoji farnosti. Vdp. Peter Kizek vyslovil, že Jabloničania majú veľký dar, keď môžu navštevovať taký krásny chrám, v ktorom bude veľmi rád slúžiť a zaželal si, aby kontinuálne nadviazal na úspešnú prácu svojho predchodcu.  Novému pánovi farárovi želáme aj touto cestou veľa Božích darov, milostí, dobrých a rozvážnych rozhodnutí  a nápomocných občanov a farníkov. Dobre fungujúca farnosť prináša ovocie a rozvoj všetkým občanom a mládeži, obci, farnosti, aj krásnemu farskému kostolu.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 22. 7. 2022 9:47
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 7. 2022 9:55
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký