Obec Jablonica
Jablonica

Uvítanie správcu farnosti vdp. Mgr. Miroslava Michalku

Uvítanie správcu farnosti vdp. Mgr. Miroslava Michalku

16. 07. 2017

V nedeľu 16. 07. 2017 na "veľkej" omši slávnostne uvítal starosta obce Ing. Silvester Nestarec nového správcu rímskokatolíckej farnosti vdp. Miroslava Michalku.  Starosta obce zaželal novému pánovi farárovi všetko dobré v novom pôsobisku, ocenil jeho prvé kroky po príchode a vyslovil želanie kvalitnej vzájomnej spolupráce s obcou i občanmi samotnými. Ako smybolický dar odovzdal starosta vdp. Michalkovi kyticu, knihy o našej obci a nástenné hodiny s erbom obce, ktorý vyjavuje biblický motív Adama a Evy pri jabloni v rajskej záhrade.
Pán farár poďakoval starostovi i veriacim za milé privítanie a vyslovil sa, že sa teší na kňazské pôsobenie v Jablonici a verí, že spolupráca farnosti a samosprávy bude v rámci možností na vysokej úrovni.

Mgr. Martin Štvrtecký 

Dátum vloženia: 17. 7. 2017 14:12
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 7. 2017 8:09
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký