Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Úradné dokumenty

Ostatné dokumenty, oznamy

Rokovací poriadok komisie Obecného zastupiteľstva v Jablonici na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 243x

Požiarny poriadok obce Jablonica Stiahnuté: 269x

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užívá Stiahnuté: 281x

Štatút obce Jablonica Stiahnuté: 277x

Informácia o projekte Zberný dvor - Jablonica Stiahnuté: 269x

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Jablonici a členov komisií OZ Stiahnuté: 242x

Organizačný poriadok Obecného úradu Jablonica a zamestnancov obce Jablonica Stiahnuté: 588x

Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2010 - 2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 27.12.2010 Stiahnuté: 258x

Zápisnica napísaná na 1. zasadnutí OZ dňa 31.01.2011 Stiahnuté: 244x

Zápisnica z riadneho zasadnutia OZ dňa 04.04.2011 Stiahnuté: 239x

Zápisnica napísaná na 3. zasadnutí OZ dňa 03.05.2011 Stiahnuté: 393x

Zápisnica napísaná na 4. zasadnutí OZ dňa 22.06.2011 Stiahnuté: 246x

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ 11.07.2011 Stiahnuté: 260x

Zápisnica napísaná na 5. zasadnutí OZ dňa 18.07.2011 Stiahnuté: 247x

Zápisnica napísaná na 6. zasadnutí OZ dňa 12.09.2011 Stiahnuté: 254x

Zápisnica napísaná na 7. zasadnutí OZ dňa 22.11.2011 Stiahnuté: 261x

Zápisnica napísaná na 8. zasadnutí OZ dňa 12.12.2011 Stiahnuté: 285x

Zápisnica napísaná na 9. zasadnutí OZ dňa 28.02.2012 Stiahnuté: 236x

Zápisnica napísaná na 10. zasadnutí OZ dňa 22.05.2012 Stiahnuté: 410x

Zápisnica napísaná na 11. zasadnutí OZ dňa 24.07.2012 Stiahnuté: 276x

Stránka