Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Čistý chotár 2016

16. 04. 2016

                S príchodom jari do našej obce sa v sobotu 16. apríla uskutočnila už tradičná brigáda Čistý chotár 2016 pod záštitou obce Jablonica a MAS Podhoran. Táto každoročná udalosť prináša vďaka aktívnym občanom do obcí poriadok a čistotu, čím napĺňa svoje hlavné poslanie, ktorým je zveľaďovanie a ochrana životného priestoru, ktorý slúži nám všetkým. Žiaľ stále sa objavujú domáci i cezpoľní, ktorí svojim neprispôsobivým správaním a nevedomosťou nakladania s vyprodukovaným odpadom narúšajú estetiku, funkciu a hygienu životného prostredia obce.

                Potešujúcou správou je fakt, že z roka na rok sa do akcie Čistý chotár zapája väčší počet občanov, ktorým záleží na čistote a reprezentatívnej úrovni  nášho vidieckeho prostredia. V tomto ročníku sa zapojilo viac ako 105 obyvateľov, niektorí z časových, organizačných a osobných dôvodov v iných dňoch. Celkovo sa čistilo 10 lokalít, do prác sa zapojilo množstvo členov z 10 miestnych organizácií, obecného úradu a niekoľko dobrovoľníkov z radov občanov. Vyzberaných bolo cca. 20 ton zmiešaného odpadu, ktorý bol likvidovaný a uložený v Zbernom dvore. Veľkou pridanou hodnotou celej organizácie bola výsadba 80- člennej jabloňovej aleje popri ceste na priehradu a 10 jabloní v areáli Materskej školy. Všetkým aktérom akcie Čistý chotár 2016 v obci Jablonica patrí veľká vďaka za prospešnú a dobre vykonanú prácu!

Vyčistené lokality: Biela Hora, Cesta do Čurajovej doliny, široké okolie Pláňavy, okolie cesty od vývozu až po Agrovýkrm, Pri Valihorovi, cesta na priehradu až po Zrubárku, delo a jeho okolie, Nádražná ulica, okolie kynologického cvičiska, Obecný úrad a jeho okolie i ďalšie lokality jablonického chotára

Zapojené miestne organizácie a združenia: Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie, TJ Tatran, KK Barvínek, Kynológia Jablonica, Klub slovenských turistov, Jednota dôchodcov, Únia žien, Zväz záhradkárov, ŠK Jablonica

Mgr. Martin Štvrtecký

Fotogaléria:
fotogaleria/cisty-chotar-2016-194sk.html

Dátum vloženia: 27. 4. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 4. 2016 0:00