Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Ľudový odev na Záhorí

Ľudový odev na Záhorí

tradícia a dnešok

Náš rodný kraj Záhorie netreba asi bližšie predstavovať bohatou minulosťou ľudových odevov - krojov dedinského obyvateľstva. Tento ľudový odev sa už v minulosti delil na pracovný, sviatočný a obradový. A aký vlastne tento jednotlivý odev bol, sme mali možnosť vidieť vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. Dňa 8. decembra sa tu konala vernisáž výstavy Ľudový odevov na Záhorí – tradícia a dnešok.  Odevy -  v hovorovej reči "kroje", ktoré sa nosili v minulosti boli inštalované na figurínach.  Samozrejme,  ani tu nechýbal náš jablonický kroj - zobrazený sviatočný odev vydatej ženy a sviatočný odev muža. Takéto sviatočné a obradové mužské a ženské odevy, z oblasti  Záhoria bolo možné vidieť zo Skalice, Holíča, Kútov, Veľkých Levár, Častkova, Studienky a Moravského Sv. Jána. Okrem "vyparádených" figurín sme vo vitrínach obdivovali rôzne súčasti krojov - čepce, stuhy, zástery, sukne, rubáše, prucleky, čižmy, kožuchy - z Jablonice, Cerovej, Osuského, Hradišťa  pod Vrátnom, ako i z iných už spomínaných obcí.
Zaujímavá bola tiež panelová časť výstavy, ktorá predstavovala texty charakterizujúce ľudové odevy a jeho druhy. Všetky vystavované predmety pochádzali zo zbierok Záhorského múzea.
Ďalšiu časť výstavy predstavovali krásne fotografie - ľudový odev slobodných žien na Záhorí, postup obliekania nevesty z Jablonice, Hlbokého, Kútov, Lábu, Prietržky a Závodu.  Oblečenou nevestou z Jablonice bola Pavlína Búranová, rod. Ladányiová. Fotenie tohto svadobného kroja urobili pracovníci zo Záhorského múzea v min. roku v Jablonici, kde svoj kroj ukázala aj Martina Tomková a Janka Brezovská. Pri príležitosti tejto výstavy bol vydaný rovnomenný Katalóg výstavy, ktorého autormi sú kurátori výstavy Mgr. Dita Csütőrtőkyová, PhD. a PhDr. Richard Drška. Zároveň bola vydaná aj publikácia Tradičný odev Záhoria, ktorú spracoval etnológ PhDr. Mojmír Benža, PhD. Obe tieto publikácie je možné si zakúpiť v ZM Skalica. Výstavu je možné si pozrieť do 23. februára 2018. V kultúrnom programe vernisáže vystúpil Mužský zbor Kúcané. Krásnymi piesňami spestrili tento kultúrny večer.
Vernisáž výstavy Ľudový odev na Záhorí mala veľmi veľa návštevníkov - obdivovateľov krojov. Všetci sme obdivovali aj tých, ktorí prišli v kroji oblečení:  Dojč, Častkov, Kúty, Závod. 
Bolo nádherné obdivovať rôznorodé odevy z minulosti, súčasné fotografie, rôzne súčasti krojov. A čo bolo najkrajšie na "vyparádených" figurínach ? Že ich odevy boli staré, veľmi staré.  A v tom je tá krása.
Ďakujeme Záhorskému múzeu v Skalici. 

Anna Kováčová

Dátum vloženia: 13. 12. 2017 16:11
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 12. 2017 16:15
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký