Obec Jablonica
Jablonica

Medzinárodný deň detí 2023

Medzinárodný deň detí 2023

zábavné popoludnie

Teplé, už takmer letné počasie, pomaly blížiace sa prázdniny a veselá nálada sú vždy späté so sviatkom všetkých detí – Medzinárodným dňom detí. No, a ten sme v miernom predstihu spoločne s našimi najmladšími občanmi, ale aj ich rodičmi a starými rodičmi, oslávili v parku. No, a ako inak než formou hier, zábavou a rôznymi atrakciami. Deti sa mohli zasúťažiť na rôznorodých a pestrých stanoviskách, stretnúť svoju obľúbenú rozprávkovú postavičku, dať si niečo pekné namaľovať na tvár, zajazdiť si na poníkovi, pozrieť si ukážku kynológov, no a hitom každého detského podujatia sú už tradične nafukovacie atrakcie. Veríme, že deti prežili krásne sobotné popoludnie, potešil ich darček, a v takom hojnom počte zavítajú s rodičmi aj na iné podujatia v obci a na budúcoročný MDD. Potešila nás aj hojná účasť cezpoľných. Budeme sa spoločne tešiť.

Na záver chceme úprimne poďakovať každému, kto sa akoukoľvek formou podieľal na spoluorganizácii a príprave podujatia, či už z radov zapojených organizácií a združení, účinkujúcich, zamestnancov a dobrovoľníkov. Oceňujeme a vážime si, že sme dokázali so všetkými zainteresovanými pripraviť takéto podujatie, čo vyžaduje vzájomné spojenie síl, komunikáciu a angažovanosť. Je ušľachtilé, keď ľudia v obci spoja sily pre dobrú vec.

Veľká vďaka patrí aj sponzorom podujatia, ktorí prispeli, či už finančnou čiastkou alebo vecnými darmi: PALKOVIČ – SK, s.r.o. Hlboké, ADO-SERVICE, s.r.o. Jablonica, Pavol a Miroslav Martišovci Senica, p. Ľubomír Malík Jablonica, PD Záhorie Jablonica, Potraviny Nádej Jablonica - p. Obúlaný, COOP JEDNOTA s.d. Senica.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 1. 6. 2023 16:34
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2023 16:42
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký