Obec Jablonica
Jablonica

Otvorenie výstavy "Pastel v tvorbe Vladimíra Jánošíka"

Otvorenie výstavy "Pastel v tvorbe Vladimíra Jánošíka"

umelecká výstava

                    V piatok podvečer 21. septembra, pred hodovým víkendom, sa vo výstavnej miestnosti kultúrneho domu uskutočnilo otvorenie výstavy „Pastel v tvorbe Vladimíra Jánošíka“, ktorú slávnostným príhovorom otvoril starosta Ing. Nestarec a samotný autor pán Vladimír Jánošík vítajúc prítomných hostí. Starosta potom pri príležitosti životného jubilea 80 rokov odovzdal pánovi Vladimírovi Jánošíkovi cenu starostu obce za prínos v oblasti kultúry a umenia.

                80-ročný tvorca vystavil výber zo svojej umeleckej aktivity za posledných 30 rokov, predovšetkým v oblasti portrétu, figurálnej kompozície a krajiny. Autor sa až na malé výnimky venuje najmä tvorbe pastelom, ktorý dominoval i na tejto výstave. Už i laické oko vidí, že pre diela je príznačná realistická orientácia s veľkým zmyslom pre detaily a obrazy sa vyznačujú veľkou farebnou kontrastnosťou.  Maľby pána Jánošíka čerpajú motív z Jablonice i okolia, čím autor zdôrazňuje hrdosť a spolupatričnosť k obci, v ktorej sa narodil i žije. Dominantnou témou figurálnej kompozície i portrétov je jablonický kroj, ktorý je veľmi podrobne, prepracovane a s úctou zobrazovaný. Čo sa týka obrazov krajiny, tak maliar je prevažne inšpirovaný dominantami Jablonice, uličkami, ale aj okolitou prírodou a zátišiami. Nakoniec o umeleckej kvalite tvorby Vladimíra Jánošíka svedčí mnoho získaných ocenení na výstavách neprofesionálnych maliarov.

                Výstava, ktorá bola otvorená počas celého víkendu kultúrne obohatila hody v našej obci, o čom svedčia slová chvály v návštevnej knihe.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 25. 9. 2018 12:53
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 9. 2018 12:56
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký