Obec Jablonica
Jablonica

Rozlúčka s vdp. Romanom Stachovičom

Rozlúčka s vdp. Romanom Stachovičom

farnosť Jablonica

Ak by sme sa ľudí spýtali, čo považujú za jednu z najmenej príjemných a skľučujúcich situácií, tak by iste mnohí z nás povedali, že je to lúčenie. S lúčením je vždy spojený odchod niekoho alebo niečoho v živote. No na lúčenie sa dá pozrieť aj z iného uhla ako na situáciu, kedy si pripomíname dobré zážitky, osviežujeme príjemné spomienky, bilancujeme a očakávame, čo bude ďalej.

V takomto pozitívnom duchu sme sa určite snažili pristúpiť aj k rozlúčke s naším pánom farárom Romanom Stachovičom, ktorý bol od 1. júla preložený do farnosti Grinava. Rozlúčka sa uskutočnila na konci „veľkej“ nedeľnej sv. omše 26. júna. Ako prvý sa v mene občanov s pánom farárom rozlúčil starosta obce Ing. Nestarec. V krátkosti sa snažil zdôrazniť všetko dobré, čo vdp. Stachovič spravil počas 3- ročného pôsobenia pre farníkov, farnosť a obec. Na záver svojho príhovoru poďakoval za všetko, zaželal hlavne pevné zdravie a Božej pomoci do ďalších rokov a odovzdal pozornosť od obce. Ďalej ďakovali mladí za trpezlivosť a prácu s deťmi a mládežou. Práve deti a mládež sú citliví na zmeny a podľa ich slov sa ťažko lúčia s obľúbeným pánom farárom, no je potrebné si uchovať dobré zvyky, ku ktorým boli vedení. Za všetkých farníkov ďakovala rodina Nemčekovcov, v ktorých príhovore zaznelo tiež veľa krásnych slov, ktoré sa pri lúčení ťažko píšu a ešte ťažšie čítajú. Ako prekvapenie a poďakovanie farníkov bol pre dôstojného pána zakúpený terénny e-bike, pretože pán farár Stachovič je vášnivým turistom, cyklistom a celkovo má veľmi pozitívny vzťah k prírode, lesom a horám.

Na úplný záver mal obsiahly a najmä ďakovný príhovor pán farár Stachovič, v ktorom sumarizoval 3 roky pôsobenia v Jablonici z pohľadu farára i z pohľadu osobného.

Pozn.: Rozhovor s vdp. Romanom Stachovičom bude uvedený v najbližšom vydaní Našej Jablonice.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 30. 6. 2022 14:20
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2022 14:30
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký