Obec Jablonica
Jablonica

Slávnostné odovzdávanie nových nájomných bytov

Slávnostné odovzdávanie nových nájomných bytov

slávnosť

V predvianočný čas 20. 12. 2018 sa v Jablonici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie nových nájomných bytov, čo je veľkým míľnikom pre obec z hľadiska zlepšenia dostupnosti a kvality nájomného bývania i samotného rozvoja obce. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia obce a obecného zastupiteľstva v Jablonici, spoločnosti IC Holding, ktorá bola realizátorom výstavby, Spoločného obecného úradu v Senici (stavebný úrad), stavebný dozor, budúci nájomníci i verejnosť.

V priebehu rokov 2017 a 2018 sa zrealizovala výstavba 2 bytových domov s 8 bytovými jednotkami, v ktorých nájde bývanie 16 rodín. Výstavba nájomných bytov si vyžadovala nielen dostatok času a náročnej administratívnej práce na vybavenie potrebných náležitostí, ale aj dostatok finančných prostriedkov. Celková investícia na výstavbu bola vo výške 797 000 €. Náklady boli pokryté z úveru od Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby na technickú vybavenosť a taktiež z vlastných zdrojov obce Jablonica. Stavba bola dokončená a odovzdaná obci v súlade s harmonogramom prác, pri kolaudácii nebola zistená žiadna závada, takže nič nebránilo nič tomu, aby sa nájomníci mohli do nových bytov nasťahovať. Starosta obce Ing. Nestarec vyslovil presvedčenie, že v tomto predvianočnom čase to bude pre nich ten najkrajší darček pod stromček. Nájomníkom zaželal spokojnosť, nech v ich príbytkoch vládne radosť, šťastie, pohoda, a nech nezabúdajú ani na dobré medziľudské vzťahy.

Obec Jablonica by chcela touto cestou poďakovať pracovníkom na Štátnom fonde rozvoja bývania a Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky za ich ústretovosť a ochotu. Poďakovanie za spoluprácu a korektné vzťahy patrí aj stavebnej firme IC Holding Trnava, ktorá stavbu realizovala, stavebnému dozoru pánovi Pálkovi, pani Petrovej zo Spoločného obecného úradu Senica, a takisto poslancom obecného zastupiteľstva. Poďakovanie taktiež patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na realizácii diela.

Ing. Silvester Nestarec
Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 27. 12. 2018 12:56
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2018 13:00
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2020

Pasport MK

pasport MK

Portál plat starostu

Ocenenie