Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie dôchodcov 2022

Stretnutie dôchodcov 2022

Mesiac úcty k starším

Po dvojročnej prestávke zapríčinenej pandémiou sa dňa 15. 10. 2022 uskutočnilo stretnutie so seniormi. Opäť sme nadviazali na najkrajšie tradície, cieľom ktorých je uctiť si človeka.

Detstvo – mladosť – staroba, to sú míľniky života, ktoré žije každý z nás. Život je krásny v každom veku a čase aj preto, že stále je čo objavovať, hľadať niečo nové v sebe samom, ale aj v známom a neznámom. 

V túto sviatočnú chvíľu sme chceli našim seniorom vyjadriť úctu a vďaku a aspoň na chvíľu vyčariť na ich tvárach úsmev. Sviatočnú atmosféru a veselú náladu vytvorila aj hudobná skupina Rubín zo Skalice. Svojim hudobným vystúpením oslavu spríjemnila aj Anetka Ďurišová, nadaná žiačka ZUŠ v Senici. Zahrala príjemné melódie a ľudové piesne, pri ktorých si prítomní v hľadisku pospevovali.

Čas, ten stále niekam ponáhľa sa míľovými krokmi,

nikoho z nás nevynechá, keď pridáva mu roky.

Vek nedá sa uprosiť, nedá sa zastaviť,

a preto musíme spolu s ním svorne žiť.   

Starosta obce Ing. Silvester Nestarec vo svojom príhovore vyjadril poďakovanie za celoživotnú prácu, za pomoc a výchovu detí, vnúčat i pravnúčat. Človek celý život odovzdáva spoločnosti a svojim blízkym to najlepšie zo seba – svoje skúsenosti, múdrosť, energiu, všetok svoj voľný čas, rozdáva úsmevy, pomoc a lásku s radosťou a nezištnosťou. Vyslovil želanie, aby naši seniori ešte veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými. Zaželal im veľa pekných chvíľ a pokojnú jeseň života.

JDS v Senici za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov ocenila vyznamenaním III. stupňa členky JD Jablonica pani Valiku Gažovú a Annu Nemečkayovú.

50 rokov spolu, ani sa nám veriť nechce,

toľko jarí, liet a zím.

Dvaja na lásku, na šťastné chvíle.

Dvaja na smútok i na nepohodu.

Ako ten čas rýchlo uteká,

ani som ti nestihol povedať,

že ťa mám stále rád.

Ani som ti nestihla povedať, že ťa mám rada,

že som šťastná, že ťa mám.

Tieto slová patrili predovšetkým našim jubilantom, ktorí v tomto roku oslávili krásne životné  jubileum – zlatú svadbu. Stalo sa už tradíciou, že na tomto stretnutí im blahoželáme a pripomíname si ich vzácne jubileum. Po predstavení manželských párov a slávnostnom príhovore starostu obce, sa jubilanti podpísali do pamätnej knihy obce a prevzali si kytice kvetov a upomienkový darček.  Zlatú svadbu v tomto roku oslávili manželia Jozef a Eva Závodní, Jozef a Anna Regáskoví, Jozef a Elena Kujanoví, Ján a Alena Hazuchoví. No a svadobné sólo patrilo iba im. Bolo krásne sa na nich pozerať, ako sa pekne vykrúcali v rytme piesne Vydala ma mamka.

Program už pokračoval pod taktovkou skupiny Rubín zo Skalice, ktorá rozospievala a roztancovala prítomných. Počas stretnutia vládla veselá nálada, nechýbalo ani bohaté občerstvenie. Verím, že aspoň na chvíľu prítomní zabudli na každodenné starosti, zabávali sa, a v kolektíve rovesníkov spomínali  na časy minulé.

                                                                                                       Anna Dingová, ZPOZ

Dátum vloženia: 26. 10. 2022 9:36
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 10. 2022 10:04
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký