Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie jubilantov - I. polrok 2019

Stretnutie jubilantov - I. polrok 2019

ZPOZ

Dňa 19. júna 2019 pripravil ZPOZ slávnostné prijatie jubilantov, ktorí sa dožili významného životného jubilea v prvom polroku. Starosta obce Ing. Silvester Nestarec zablahoželal jubilantom, ktorí prijali naše pozvanie a oslávili 80 a 85 rokov svojho života. Poďakoval im za ich celoživotnú prácu v prospech svojich rodín, spoločnosti a obce. Zaželal im ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov. Jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety a malý darček a pri malom občerstvení spomínali na prežité roky.     

                                                                                                       Anna Dingová, ZPOZ

Dátum vloženia: 25. 6. 2019 8:59
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2019 9:03
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK