Obec Jablonica
Jablonica

Víťazstvo v Čistom chotári 2019

Víťazstvo v Čistom chotári 2019

ocenenie pre obec Jablonica

Na zasadnutí členov OZ a MAS Podhoran dňa 25. septembra v Prietrži v osade U Rehušov sa dostalo našej obci pocty, keď obec Jablonica bola Občianskym združením Podhoran ocenená 1. miestom v akcii Čistý chotár 2019 spomedzi všetkých obcí združených v Podhorane. Toto ocenenie patrí všetkým občanom, ktorí sa na jar akcie zúčastnili - patrí občanom, ktorým nie je ľahostajný stav a čistota nášho najbližšieho okolia - nášho chotára. Pomyselné ocenenie patrí aj občanom a návštevníkom, ktorí jablonický chotár (a nielen ten) udržiavajú čistý a estetický. Dúfajme, že bude stále menej tých, „vďaka“ ktorým môže získať naša obec a jej občania takéto ocenenie, pretože akcia Čistý chotár z veľkej časti napráva pochybenia voči životnému prostrediu.

V rámci projektu OZ Podhoran „Čistý chotár 2019“ z Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy sme obdržali vtáčiu búdku a krmítko pre vtáky, ktoré budú umiestnené na vhodnom mieste v obci, o ktorom budete informovaní. Takisto máme z tohto projektu prisľúbenú finančnú podporu pri realizácii výsadby lúčnych trvaliek v našej obci. Zámer výsadby lúčnych kvetov bol v rámci prednášky o úprave verejných priestranstiev prekonzultovaný s odborníkmi. O tejto aktivite budete taktiež včas informovaní.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 1. 10. 2019 15:51
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 4. 2020 8:32
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK