Obec Jablonica
Jablonica

Výstava nášho rodáka Vladimíra Jánošíka

10. 01. 2017

Dňa 10.januára 2017 sa konala vernisáž  Vladimíra Jánošíka – Výber z tvorby v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Túto výstavu nášho rodáka, neprofesionálneho výtvarníka slávnostne otvorilo svojim spevom spevácke trio za doprovodu harmoniky Mgr. Bohumíra Holáska, teda naši členovia ZPOZ.   RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici privítala starostov obce Jablonica a Osuské, vystavujúceho autora s manželkou ako aj všetkých prítomných, ktorých bola plná výstavná sieň. Potom odovzdala slovo kurátorovi výstavy PhDr. Štefanovi Zajíčkovi, riaditeľovi Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici. Vo svojom príhovore prítomných veľmi pekne a pútavo oboznámil s celým tvorivým obdobím nášho rodáka Vladimíra Jánošíka. Vyzdvihol jeho kladný vzťah k výtvarnému umeniu, ktoré pretrváva už od detstva. Predstavil vystavenú kolekciu obrazov, kresieb, grafiku, keramiku či samorasty a 1 reliéf patinovej sadry. Jeho obrazy sa vyznačujú farebnosťou a motívom sa stala rodná Jablonica a jej blízke okolie. Nechýbali ani obrazy dedinských  postáv v našom pestrofarebnom jablonickom  kroji, zachytenom v rôznych vekových kategóriách.
Ing. Silvester Nestarec, starosta obce, vyslovil poďakovanie pánovi Jánošíkovi za prezentáciu nielen jeho tvorby, ale aj za reprezentáciu obce.
Samozrejme k prítomným prehovoril aj samotný autor, ktorý poďakoval za možnosť vystavovať v ZOS Senica, ako aj za bohatú účasť našich občanov  na výstave.
Po slávnostnej časti a poďakovaní pozvala riaditeľka RNDr. Ľubica Krištofová  prítomných na prehliadku výstavy. Výstava bola otvorená pre verejnosť od 10.januára do 27.januára 2017.
Ako účinkujúca chcem touto cestou vysloviť poďakovanie  pánovi Vladimírovi Jánošíkovi za náš Zbor pre občianske záležitosti. Verím, že náš krásny jablonický kroj a ľudové piesne v našom podaní veľmi dobre zapadli do danej tématiky. Bolo nám cťou, že sme aj my  mohli reprezentovať našu obec a prispieť tak k slávnostnej atmosfére uvedenej výstavy.
Ako účastníčka výstavy som si vypočula veľa pekných slov o celej výstave na adresu všetkých ale aj o príjemne strávenom podvečere. Vážený pán Jánošík, srdečne Vám ďakujeme za možnosť pozrieť si výber vašej  tvorby. Želám Vám veľa zdravia a vytrvalosti, aby ste ešte dlho mohli pokračovať vo vašej krásnej záľube. 

                                                                                                                 Anna Dingová

Fotogaléria:
fotogaleria/vladimir-janosik-vyber-z-tvorby-270sk.html

Dátum vloženia: 8. 2. 2017 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 2. 2017 0:00