Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie jubilantov Jednoty dôchodcov Jablonica

21. 11. 2019

         Každý rok v tomto čase (koniec novembra) organizuje JD Jablonica stretnutie svojich členov, ktorí sa v danom roku dožili 60 a viac rokov. Tak sa stalo aj 21. 11. 2019.

V cykle piatich rokov sa opakujú stretnutia tých istých členov, len sú o päť rokov skúsenejší, sú niekoľkí noví, pribúdajúci a na niektorých, žiaľ už len spomíname.

Pozdrav jubilantom a milé vystúpenie vykonali detičky z MŠ Jablonica a spevácky detský súbor pod vedením pani Anny Kováčovej. Obe vystúpenia boli vrelo prijaté, odmenené potleskom a malou pozornosťou od starkých.

Ďakujeme v mene jubilantov organizátorom tohto stretnutia a všetkým čo sa čímkoľvek pričinili o pohodu a príjemnú atmosféru.

Text a foto: Rudolf Krchňavý

Dátum vloženia: 25. 11. 2019 8:37
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 12. 2019 12:51
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK