Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Červené maky 2022

Červené maky 2022

pietna spomienka

Na flámskych poliach

„Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.

Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do Vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú na poliach flámskych.“

Veršami známej básne začala spomienková slávnosť v piatok 11.11.2022 o 11. hodine a 11. minúte.  Prítomným sa prihovoril starosta Ing. Silvester Nestarec.

Žiačky 9. A predniesli pásmo príbehov z denníkov vojakov, ktorí bojovali na frontoch I. svetovej vojny. Clivú atmosféru doladila pieseň  Blíž k Tebe Bože môj. Ponorili sme sa do ticha spomienok. Starosta položil veniec k pamätníku obetí I. svetovej vojny v mene občanov Jablonice, deti a občania  postupne pristupovali a  zapaľovali sviečky.

Na záver zaznela pieseň Sivá holubienka v podaní Ing. Štefana Hamerlíka na heligónke. Spomienkovú slávnosť ukončil starosta poďakovaním organizátorom a spoločným prianím zdravia, pokoja a mieru všetkým zúčastneným.  Dôstojne sme si uctili pamiatku a obete našich predkov.

Mgr. Anna Hamerlíková

Príhovor starostu obce:

Milé spoluobčianky, spoluobčania, žiaci,

      zišiel sa rok s rokom a my opäť stojíme na tomto pietnom mieste pripomínajúcom obete prvej svetovej vojny. 

      11. november bol vybraný symbolicky, pretože tento deň roku 1918, vo vlakovom vozni v meste Compiègne vo Francúzsku bolo podpísané prímerie, ktoré ukončilo viac ako štyri roky trvajúcu prvú svetovú vojnu.

      Hrôzy a straty na  životoch vo vojne tak výrazne poznačili ľudstvo, že 11. november bol bezprostredne po jej skončení vyhlásený za Deň vojnových veteránov.

     Vojnoví veteráni prvýkrát prijali červený mak za symbol vojnovým obetiam už v roku 1920. Myšlienka použiť kvet maku ako symbol pochádza z básne kanadského lekára Johna McCrea „Na Flámskych poliach “, ktorý bol vojnovým chirurgom. Mimoriadne zle znášal smrť a útrapy ranených vojakov na fronte. Písanie poézie mu pomáhalo vyrovnať sa s ťažbou vojny a ľudským utrpením, ktoré vnímal veľmi intenzívne.

      Červená farba kvetu symbolizuje krv preliatu na bojiskách vojen a často ho vídame na spomienkových ceremóniách v mnohých demokratických krajinách.

     Od roku 1954 sa vo svete 11. november oficiálne pripomína ako Deň vojenských veteránov.

     V liturgickom kalendári na tento deň pripadá spomienka na Sv. Martina, biskupa, ktorý bol rímskym vojakom, ale namiesto vojenských zásluh ho viac poznáme ako svätca, ktorý sa podelil polovicou svojho plášťa so žobrákom.

       Mohli by sme dlho vymenovávať príčiny nepokojov a vojnových konfliktov. Vždy sú víťazi a porazení. No nie bez obetí...

Dátum vloženia: 18. 11. 2022 8:59
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 11. 2022 9:14
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký