Obec Jablonica
Jablonica

Deň vojnových veteránov/červených makov

Deň vojnových veteránov/červených makov

pietna spomienka

Vlčí mak  červený, divý kvet, ktorého sýta červená farba a krehkosť symbolizuje krvou premáčané polia a ranené telá na vojnových bojiskách. Žiaľ aj na takéto udalosti musí ľudstvo spomínať, a preto bol 11. november ustanovený ako Deň červených makov alebo aj Deň vojnových veteránov, práve v deň výročia podpisu prímeria v 1. svetovej vojne. Na tento deň vždy pamätáme aj v našej obci, a tak si v symbolický čas 11:11, starosta obce spolu so žiakmi 8. ročníka ZŠ pod vedením pani učiteľky Hamerlíkovej položením venca, zapálením sviečok a tichou spomienkou uctil obete padlých.

Mgr. Martin Štvrtecký

11. november 1918, 11. hodina a 11. minúta -  z pohľadu histórie je to významný deň, ktorý znamenal koniec prvej svetovej vojny. Skončila nielen vojna, ale najmä  štvorročná hrôza, ktorá sa trvalo vryla do pamäte ľudí. 

Červený mak je symbolom Dňa vojnových veteránov. Tento krehký kvet bol prijatý ako symbol úcty vojnovým obetiam už v roku 1920. Objavil sa ako symbol v básni kanadského lekára lekár John McCrea „Na flámskych poliach“, ktorý počas vojny pôsobil ako vojenský chirurg. Napriek tomu, že bol vojenským chirurgom, nedokázal sa prizerať na útrapy prežívané vojakmi. Najväčšou ranou pre neho bola smrť priateľa – poručíka, ktorý zahynul v dôsledku výbuchu granátu. Podľa výpovedí svedkov v ten deň vial jemný vietor a červené maky sa akoby vlnili medzi hroby. John McCrea dal svoje pocity na papier.                                          

Symbolika červeného maku ako spomienka na vojnové hrôzy je zaužívaná vo väčšine  krajín zasiahnutých svetovými vojnami. Slovensko nie je výnimkou a táto tradícia si našla svoje dôstojné miesto aj na Slovensku.

Na flámskych poliach

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.

My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.

Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

Mgr. Anna Hamerlíková

Príhovor starostu obce pri príležitosti Dňa červených makov:

Ešte stále žijú medzi nami ľudia, ktorí si pamätajú vojnové obdobie. V pamäti majú hlboko vryté spomienky. Čísla, ktoré hovoria o dôsledkoch vojen ako sú zoznamy obetí, utrpenia, krutosti, umierania, zničených miest a obcí, nie sú pre nich štatistikou, ale kúskom ich života.

Pre väčšinu z nás sú hrôzy vojny našťastie len sprostredkovanou informáciou, či témou v učebnici dejepisu. Nevieme čo je strach z nedostatku jedla, zničeného obydlia, úteku pred blížiacim sa vojskom. Nebojíme sa o blízkeho člena rodiny, ktorý chýba doma, lebo musel narukovať do armády a ísť bojovať. Deti sa na vojnu len hrajú, nestrádajú v nej.

V 20. storočí zachvátili Európu dve svetové vojny. Veľmoci medzi sebou súperili o dominantné postavenie, o nové rozdelenie sveta. Vypuknutie I. svetovej vojny nebolo náhodné a prekvapivé. Príčiny sa formovali už niekoľko desaťročí. Európa bol ako sud s pušných prachom. Stačila už len vhodná zámienka.

Žiadna vojna nie je len bojom mocností, ktoré chcú prostredníctvom armád zvíťaziť. V rokoch 1914 - 1918 narukovalo do vojska Rakúsko - Uhorska mnoho mužov, ktorí nemali ambície zmeniť svet, ani byť profesionálnymi vojakmi. Boli to mladí muži, skoro chlapci, ktorí mali život pred sebou. Otcovia rodín, ktorí nechali doma manželky trápiť sa s každodennými problémami, otcovia, ktorí nevideli rásť svoje deti. Opustili hospodárstvo, prácu, ktorej sa venovali a prežívali zo dňa na deň v zákopoch nevediac, či sa dožijú ďalšieho rána.

Každý rok prichádzame sem, k pomníku obetiam I. svetovej vojny, stíšime sa a spomíname na tých, ktorí položili svoj život v boji. Zomreli ďaleko od domova, od svojich blízkych.

Patrím im naša úcta a veľká vďaka. Česť ich pamiatke.

Dátum vloženia: 11. 11. 2021 13:37
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 11. 2021 14:25
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký