Obec Jablonica
Jablonica

Nočná hasičská súťaž 2019

DHZ

DHZ Jablonica

Opäť po roku zavítali do našej obce dobrovoľní hasiči z nášho okresu, ale aj zo širokého okolia, aby sa zúčastnili 7.ročníka veteránskej súťaže a 13.ročníka nočnej súťaže. Za denného svetla súťažili veteráni so striekačkami PS 8 a PS 12, ktoré boli vyrobené do roku 1979. So striekačkou PS 8 súťažilo 5 družstiev s nasledovným umiestnením: 1.miesto Rybky čas 39,43s, 2.miesto Hradište pod Vrátnom čas 41,60s, 3.miesto Cerová čas 42,84s, 4.miesto Jablonica II. čas 46,06s, 5.miesto Jablonica I. čas 54,16s.

So striekačkou PS 12 súťažili 4 družstvá: 1.miesto Rybky čas 34,04s, 2.miesto Hradište pod Vrátnom čas 39,25s, 3.miesto Šelpice čas 39,43s, 4.miesto Cerová čas 40,91s. Víťazné družstvá si prevzali poháre.

13.ročníka nočnej hasičskej súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev žien a 22 družstiev mužov. Súťažiace družstvá privítal starosta obce Ing. Silvester Nestarec a zaželal im veľa športových úspechov. Po 22,00 hod. bola odštartovaná súťaž, v ktorej družstvá súťažili v požiarnom útoku s vodou z dvoch základní na dva pokusy, z ktorých sa počítal ten lepší. Súťažiace ženy sa umiestnili nasledovne: 1.miesto Radimov čas 24,12s, 2.miesto Holíč čas 26,89s, 3.miesto Plavecký Štvrtok čas 27,41s, 4.miesto Kúty, 5. Kúty 2 zlepeňáčky, 6. Prašník, 7. Podbranč, 8. Gbely, 9. Sološnica, 10. Sekule „A“, 11. Bíňovce, 12. Štefanov, 13. Sekule „B“, 14. Dojč.

Výsledky muži: 1.miesto Prašník čas 19,40s, 2.miesto Radimov čas 19,79s, 3.miesto Podbranč čas 20,89s, 4.miesto Pata, 5. Jablonica čas 21,80s, 6. Kúty, 7. Schaeffler Skalica „B“, 8. Báhoň, 9. Jablonica „Tí krajší“ čas 22,90s, 10. Bíňovce, 11. Prievaly „A“, 12. Sološnica, 13. Holíč, 14. Schaeffler Skalica „A“, 15. Plavecký Štvrtok, 16. Prievaly „B“, 17. Voderady, 18. Gbely, 19. Letničie, 20. Dojč, 21. Šelpica a Popudinské Močidľany. Víťazné družstvá boli ocenené peknými pohármi. V tomto roku Putovný pohár starostu obce Jablonica získalo družstvo mužov z DHZ Prašník s najlepším časom 19,40s.

Naša nočná súťaž bola aj v tomto roku zaradená do Záhoráckej hasičskej ligy /ZHL/ a z uvedených družstiev v nej súťažilo 9 družstiev žien a 8 družstiev mužov. Naši muži v tejto súťaži ZHL sa umiestnili na peknom 2.mieste s časom 21,80s.

Priebeh súťaže mohli sledovať prítomní diváci aj na videoprojekcii, no pred súťažami si mohli pozrieť aj činnosť našich hasičov. Poďakovanie patrí všetkým súťažným družstvám, ktoré súťažili bez problémov a vzorne reprezentovali svoje zbory. Ďakujeme aj nášmu výbornému moderátorovi a DJ Igorovi Dobrovodskému, ktorý vytvoril tú pravú súťažnú atmosféru. Poďakovanie taktiež patrí členkám SČK pani Márii Šimkovej a Valérii Gažovej za vykonávanie dobrovoľnej zdravotnej služby počas podujatia. Za spoluprácu ďakujeme PD Záhorie Jablonica, obci, rodine Zavadilovej, pánovi Jozefovi Jurovatému.

Sme radi, že si súťaž prišlo pozrieť veľa našich i cezpoľných fanúšikov, ktorých činnosť hasičov zaujíma. Naše stánky s občerstvením ponúkli prítomným nielen alko a nealko nápoje, ale aj cigánsku pečienku, guláš z diviny a grilované ryby. Noc bola celkom teplá a na osvieženie nám spadlo aj pár kvapiek dažďa.   

Obidve súťaže sme pripravovali nielen pre súťažiacich, ale aj pre ostatných prítomných tak, aby sa v prostredí parku cítili čo najlepšie. Veríme, že bolo na čo pozerať, lebo súťažné družstvá v sťažených podmienkach podávali naozaj výborné výkony.

Letné obdobie uplynie veľmi rýchlo a nás čaká príprava na oslavu 130.výročia založenia DHZ v Jablonici, ktorá sa uskutoční 14.septembra 2019. Aj touto cestou srdečne všetkých pozývame.

                                                                                                          Anna Dingová, DHZ

Dátum vloženia: 9. 7. 2019 14:22
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 9. 2019 15:04
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK