Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Ocenení darcovia krvi

Ocenení darcovia krvi

11. 11. 2016

Sú medzi nami ľudia rôznych profesií, záujmov i veku, ktorých spája humánna myšlienka a čin dať kus seba na záchranu života iného. Sú to naši darcovia krvi, ktorých obetavosť, ľudskosť a záchrana ľudských životov bola ocenená plaketami Dr. Janského.
Dňa 11.novembra 2016 sme pre nich pripravili slávnostný zápis do pamätnej knihy obce s odovzdaním plakiet, ktoré im udelil Slovenský červený kríž.
Za darovanie krvi, za záchranu života, si prevzali zlatú plaketu Dr. Janského Boris Vrábel, striebornú Pavol Piskla ml. a bronzovú Michal Kubisa.
V slávnostnom príhovore starosta obce Ing. Silvester Nestarec okrem iného povedal: Vašimi humánnymi činmi prispievate k záchrane ľudských životov aj keď viete, že jedinou odmenou je dobrý pocit, že ste svojim činom pomohli chorým, obetiam dopravných nehôd, či iným ľuďom, čo práve potrebovali najvzácnejšiu tekutinu – krv. A tak cez tento symbol života – krv, dávate možnosť žiť mnohým ľuďom.
Poďakoval im za ich humánny čin, zaželal im pevné zdravie, aby mohli i naďalej darovať najvzácnejšiu tekutinu – krv.
Oceneným darcom krvi sa prihovorila a zablahoželala aj bývalá dlhoročná riaditeľka SČK –Územný spolok Senica Veronika Kopúnková. K blahoželaniu sa pripojila aj predsedníčka SČK –Územný spolok Jablonica Mária Oľga Šimková.
Ocenení darcovia krvi sú aj dobrovoľní hasiči a preto im v mene DHZ Jablonica vyslovujeme poďakovanie aj touto cestou.
Milé bolo spoločné posedenie jubilantov a darcov krvi – staršia a mladšia generácia. Pri spomienkach a poháriku vínka aspoň na chvíľu zabudli na všedné každodenné povinnosti.

                                                                                                      Anna Dingová, ZPOZ

Fotogaléria:
fotogaleria/prijatie-jubilantov-a-darcov-krvi-246sk.html

Dátum vloženia: 14. 11. 2016 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 14. 11. 2016 0:00