Obec Jablonica
Jablonica

Poďakovanie rodičom za maľovanie a úpravu tried

Poďakovanie rodičom za maľovanie a úpravu tried

maľovanie tried v ZŠ

Srdečne ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa 19.5-21.5.2017 ochotne pustili do maľovania a úpravy tried a oddelenia ŠKD v B pavilóne našej školy. Maliarske a čistiace práce vykonali spoločne s rodičmi i zamestnanci školy. Vedenie školy pristúpilo k renovácii  najmä z dôvodov zabezpečenia zdravého, estetického a motivačného prostredia pre žiakov.

Riaditeľka školy Mgr. Ľubomíra Kukanová ďakuje menovite p.Cablkovi, p. Válkovej, p. Martišovej, p. Ravasovej, p. Kravárikovej, p. Kabaňovej Silvii, p. Gbelcovi, p. Shevliakovi, p. Peterkovi, p. Krchňavému, p. Suchánkovej, p. Černekovi, p. Čmaradovej, manželom Tomekovcom, Bulganovcom, Masárovcom, Krajčírovcom, Fedorovcom a Gazdovcom. Pomocnú ruku podal i pán Janovec, ktorý po nalepení pekných obkladačiek p. Shevliakom osadil vo všetkých triedach na 1. stupni a v rannom školskom klube aj nové umývadlá. Poďakovanie patrí tiež Rodičovskému združeniu pri ZŠ Jablonica, ktoré s vedením školy zabezpečilo zorganizovanie tejto vydarenej akcie.

Milí rodičia, vážime si Váš postoj, ktorým dávate jednoznačne najavo jasný záujem o vzdelávanie v obci a  dobré meno a fungovanie školy, ktorú navštevujú Vaše deti. Za tento aktívny a zodpovedný prístup Vám patrí naše srdečné poďakovanie.

Riaditeľka školy a kolektív zamestnancov ZŠ Jablonica

Dátum vloženia: 2. 6. 2017 8:45
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2017 8:49
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký