Obec Jablonica
Jablonica

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08. 06. 2015 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 do 10:20 h:

BERNOLÁKOVA č. 415, 416, 417, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 686, 723, 755

DLHÁ č. 476 , 477, 478, 478/OP, 480, 775

JÁNOŠÍKOVA č. 481 , 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 498/VE, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 518/VE, 519, 520, 721, 722, 740, 772, 773

ZÁPOTOČIE č. 391 , 391/VE, 392, 393, 394/VE, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 734, 735, 736, 736/TS, 739, 762

a dňa 09. 06. 2015 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 09:15 h do 11:45 h:

KOČOV č. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173/TS, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 720, 729, 730, 731, 732, 764, 767, 776, 859

J. KRÁĽA č. 188 , 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194/OP, 196, 197

SVÄTOJÁNSKA č. 153 , 154, 154/BL, 155, 156, 811

ZÁMOSTIE č. 198 , 202, 204, 205, 216

Dátum vloženia: 25. 5. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2015 0:00