Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Stavanie mája 2017

Stavanie mája 2017

tradičná májová slávnosť

Nedeľné popoludnie 30. apríla patrilo v našej obci stavaniu mája a malej slávnosti, ktorá bola s tým spojená. Vyzdobeného mája sa ako obvykle ujali skúsené ruky Dobrovoľného hasičského zboru, ktoré si hravo poradili s osadením dominanty obce najbližšieho mesiaca. Na starostu Ing. Nestarca čakali 2 milé povinnosti. Veliteľovi DHZ Jablonica Petrovi Vráblovi odovzdal nové 9- miestne hasičské motorové vozidlo zakúpené obcou. Zboru poprial veľa šťastných kilometrov pri športovej, osvetovej a kultúrnej činnosti s novým vozidlom. Taktiež zablahoželal členke DHZ Jablonica Anne Dingovej, ktorá bola vyznamenaná prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ako Zaslúžilý člen DPO SR. Po krátkom programe v centre obce boli občania pozvaní do dvora Obecného úradu na posedenie s Osuskou kapelou a občerstvením.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 2. 5. 2017 14:40
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 5. 2017 15:02
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký