Obec Jablonica
Jablonica

Stretnutie seniorov 2019

Stretnutie seniorov 2019

mesiac úcty k starším

Zase po roku nastal október - kalendárny mesiac, ktorý si ctí striebristé vlasy našich seniorov, mozole ich rúk a životné skúsenosti premietnuté v tvárach.

V našej obci sme si uctili najstaršiu generáciu pozvaním na tradičné sobotné posedenie. Na úvod zazneli krásne slová z úst starostu obce Ing. Nestarca a moderátorky p. Dingovej. V tomto roku zavítal medzi hostí aj pán farár Roman Stachovič, ktorí sa taktiež prihovoril seniorom. Veľmi pekným a milým prekvapením bolo vystúpenie krojovaných detí pod vedením p. Anny Kováčovej, ktoré zaspievali, zahrali a zatancovali ľudové piesne. Príjemnou povinnosťou pre starostu bolo blahoželanie jubilujúcim manželským párom, ktorí spoločne prežili všetky svoje radosti i starosti. Zlatú svadbu oslávili Marián a Marta Andrášikovci, Ján a Mária Hlásničkovci, smaragdovú svadbu Valentín a Mária Žákovci, Štefan a Emília Horvátovci a diamantovú svadbu Július a Jozefa Komárkovci. Po zápise do pamätnej knihy obce nasledovalo sólo manželských párov tak, ako na riadnej svadbe. Všetkým srdečne blahoželáme ! Žiaľ niektoré manželské páry sa museli ospravedlniť zo zdravotných dôvodov a samozrejme aj im blahoželáme. Po úvodnom programe už sa naplno ujala taktovky Osuská kapela, ktorá roztancovala a rozospievala návštevníkov známymi aj menej známymi evergreenmi až do samotného večera.

Tematická jesenná výzdoba ladila atmosféru októbrového podvečera a symbolicky dokreslovala čaro jesene života, no naši seniori opäť ukázali, že sa vedia spoločensky zabaviť a tí, ktorým to zdravotný stav dovolí, aj vyzvŕtať na tanečnom parkete. Na všetkých i tých, ktorí sa nemohli zúčastniť, sa tešíme v plnom zdraví o rok alebo pri iných spoločenských príležitostiach.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 18. 10. 2019 14:43
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 10. 2019 15:16
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký

Separujte s nami!

kalendár vývozu odpadov 2021

Pasport MK

pasport MK