Menu
Obec Jablonica
Jablonica

Farské posedenie pri cimbale

Farské posedenie pri cimbale

farnosť Jablonica

Nedeľné popoludnie 12. júna patrilo v Jablonici farskému posedeniu v Kultúrnom dome. Po vynútenej pandemickej prestávke sa pánovi farárovi v spolupráci s obcou Jablonica podarilo toto kultúrne podujatie opäť zorganizovať. Na úvod privítali milým slovom prítomných traja „hostitelia“ - vdp. farár Roman Stachovič, starosta obce Ing. Silvester Nestarec a moderátor podujatia Milan Špírek. Hudobne sprevádzala popoludním ľudová cimbalová hudba Pláňava zo Skalice, ktorých zdatne dopĺňal seniorský spevácky zbor zo zariadenia pre seniorov v Skalici Rozmarín. Spevu sa taktiež ujali aj naše speváčky z Folklórneho súboru Jabloničanka, dokonca v jednom kole oba zbory spojili svoje spevácke sily. I keď podujatie už malo podtón rozlúčky s pánom farárom Stachovičom, tak sa občania dobre zabavili a zanôtili si záhorácke i moravské ľudové piesne.  

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 29. 6. 2022 13:33
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 7. 2022 13:48
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký