Obec Jablonica
Jablonica

Otvorenie nového detského ihriska

Otvorenie nového detského ihriska

Playsystem - Veselé detské ihriská

Mnohokrát veľká vec začína úplnou maličkosťou. Takou maličkosťou bolo vyplnenie registračného formulára starostom obce do súťaže spoločnosti Playsystem - Veselé detské ihriská o detské ihrisko v hodnote 36 000 €, do ktorej sa mohli zapojiť všetky obce a mestá. Keď bola obec Jablonica 3. januára 2021 vyžrebovaná a výhra bola oznámená starostovi, tak to podľa vlastných slov považoval za nejakú skrytú kameru. Následná komunikácia so spoločnosťou Playsystem ho ale ubezpečila, že detské ihrisko v našej obci skutočne vyrastie. Žiaľ pandémia brzdila realizáciu zámeru. Taktiež bolo potrebné nájsť lokalitu na umiestnenie ihriska a získať potrebné povolenia, čo už starosta obce vysvetľoval prostredníctvom viacerých komunikačných prostriedkov. No a dočkali sme sa....

14. júla 2022 za účasti zástupcu spoločnosti Playsystem s.r.o., Košice pána Mgr. Miloša Géciho, starostu obce Ing. Nestarca, predškolákov z MŠ a ostatných detičiek s doprovodom sme mohli slávnostne a oficiálne otvoriť nové detské ihrisko. Na úvod naši predškoláci zatancovali, zaspievali a zarecitovali, následne bol starostovi symbolicky odovzdaný šek s hodnotou 36 000 € na detské ihrisko, kedy prítomní páni vysvetlili celú genézu projektu a zaželali deťom veľa úsmevných zážitkov. A ako inak mohli deti nové ihrisko riadne otvoriť ako hrou.

Mgr. Martin Štvrtecký

Dátum vloženia: 22. 7. 2022 10:22
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 7. 2022 9:49
Autor: Mgr. Martin Štvrtecký